Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 

Liczba odwiedzin : 768
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dróżka Justyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Dróżka Justyna
Czas wytworzenia: 2017-07-04 14:22:53
Czas publikacji: 2017-07-04 14:22:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak