ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Remont Świetlicy Wiejskiej w m. Reczyce” 

 

 

GKI.2013.2.2018 Notatka służbowa z wyboru najkorzystniejszej oferty

GKI.7013.2.2018 Zapytanie ofertowe

GKI.7013.2.2018 Załączniki nr 1-3

GKI.7013.2.2018 Załącznik nr 4 -przedmiary robót

GKI.7013.2.2018 Załącznik nr 5- dokumentacja projektowa

 

 

Liczba odwiedzin : 2885
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kapusta
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kapusta
Czas wytworzenia: 2018-02-27 09:46:32
Czas publikacji: 2018-02-27 09:46:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak