„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” 

 
 
Liczba odwiedzin : 719
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kapusta
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kapusta
Czas wytworzenia: 2017-05-16 16:38:48
Czas publikacji: 2017-05-16 16:38:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak