Informacja o wyniku naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach 

 

 

INFORMACJA
O WYNIKU NABORU


kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach
          Informuję , iż procedura naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Domaniewicach została zakończona.
Na w/w stanowisko pracy została zatrudniona Pani Agnieszka Owczarczyk.
Kandydatka spełniła wymagania formalne ustalone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wysoką ocenę Komisji Rekrutacyjnej w rozmowie kwalifikacyjnej.


Domaniewice, dn. 29.01.2016r.
                                                                                     

    Wójt Gminy
                                                                                  Paweł Kwiatkowski

 

Liczba odwiedzin : 3072
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Czubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Czubiak
Czas wytworzenia: 2016-01-29 09:53:06
Czas publikacji: 2016-01-29 09:53:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak