ZARZĄDZENIE Nr 65/18 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2019 – 2023 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 
 

Załączniki

ZARZĄDZENIE Nr 65_18 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 27 września 2018.pdf

Data: 2018-09-29 10:01:48 Rozmiar: 136.73k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 42
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Czubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Czubiak
Czas wytworzenia: 2018-09-29 10:01:48
Czas publikacji: 2018-09-29 10:01:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak