SESJA III RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 grudnia 2018 r.  

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr III_13_18 w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2018- przkazana do RIO.pdf

Data: 2019-01-08 10:33:17 Rozmiar: 158.61k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III_14_18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2018- 2021 - przkazana do RIO.pdf

Data: 2019-01-08 10:33:17 Rozmiar: 24.74k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 1.pdf

Data: 2019-01-08 10:33:17 Rozmiar: 3.3M Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 2 WPF.pdf

Data: 2019-01-08 10:33:17 Rozmiar: 32.81k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III_15_18 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych - przekazana do RIO.pdf

Data: 2019-01-08 10:33:17 Rozmiar: 97.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III_17_18 w sprawie reprezentowania Gminy Domaniewice w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego BZURA.pdf

Data: 2019-01-08 10:33:17 Rozmiar: 25.78k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III_18_18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Domaniewice na lata 2019- 2021.pdf

Data: 2019-01-08 10:33:17 Rozmiar: 168.52k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III_19_18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.pdf

Data: 2019-01-08 10:33:17 Rozmiar: 200.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III_20_18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.pdf

Data: 2019-01-08 10:33:17 Rozmiar: 124.27k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III_16_18 w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Domaniewicach..pdf

Data: 2019-01-08 14:31:06 Rozmiar: 25.58k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 13
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dróżka Justyna
Osoba odpowiedzialna za informację : Dróżka Justyna
Czas wytworzenia: 2019-01-08 10:33:17
Czas publikacji: 2019-01-10 10:39:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak