Jednostki administracji pomocniczej 

 
 

Administracja pomocnicza Gminy Domaniewice

 

 

Podstawa prawna  art. 5, art. 35 – 37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

 

Sołtysi Gminy Domaniewice 2014-2018

1.    Andrzejczak Teresa           -     Sapy                           

2.    Białek Grzegorz                 -    Stroniewice         

3.    Bryszewska Elżbieta         -     Krępa

4.    Charążka Zbigniew            -    Lisiewice Duże        

5.    Charusta Ewa                    -    Strzebieszew                                

6.    Foks Grzegorz                   -     Reczyce             

7.    Fraszczyk Włodzimierz     -   Skaratki                          

8.    Majewska - Krukowska Małgorzata      -   Skaratki pod Las    

9.    Pawlata Rafał                     -    Lisiewice Małe                              

10.Redzisz Ewa                        -    Rogóźno                          

11.Rynkiewicz Stanisław          -    Domaniewice  

12. Wójcikowski Sylwester       -     Skaratki pod Rogóźno                       

     

 

Liczba odwiedzin : 3846
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Wanda Golan
Osoba odpowiedzialna za informację : Wanda Golan
Czas wytworzenia: 2003-06-17 12:21:28
Czas publikacji: 2003-06-17 12:21:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak