Konto bankowe Urzędu Gminy w Domaniewicach Bank Spółdzielczy Zi... 

 
 

 

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Domaniewicach

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Domaniewice

w skrócie BSZŁ O/Domaniewice

Nr 10 9288 1037 1980 0329 2000 0020

 

Dotyczy dochodów z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłat lokalnych: opłata skarbowa, targowa, opłata za gospodarowanie odpadami oraz dochodów różnych.
 

 

 

Konto bankowe Gminy Domaniewice

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Domaniewice

w skrócie BSZŁ O/Domaniewice

Nr 21 9288 1037 1982 2578 2000 0010

 

Dotyczy dochodów z tytułu subwencji, dotacji, udziałów gminy w podatku dochodowym.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 6765
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Wanda Golan
Osoba odpowiedzialna za informację : Wanda Golan
Czas wytworzenia: 2007-01-31 13:21:56
Czas publikacji: 2007-01-31 13:21:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak