Elektroniczna skrzynka podawcza 

 
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy w Domaniewicach uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

W związku z powyższym, udostępniamy Państwu możliwość złożenia podania przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Domaniewice znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP.

W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl).

Formularze elektroniczne umożliwiające procedowanie spraw drogą elektroniczną można wyszukać na stronie internetowej https://epuap.gov.pl za pomocą następujących sposobów:

 

1. Wybierając kolejno, zakładkę:

1. Alfabetyczna lista spraw

2. Inne klasyfikacje

3. woj. łódzkie

4. Powiat łowicki

5. Domaniewice – gmina wiejska

2. Wykorzystując funkcję „Szukaj w portalu ePUAP” wpisując w pole wyszukiwania frazę „Gmina Domaniewice”

 

Złożenie formularza w wersji elektronicznej wymaga potwierdzenia dokumentu profilem zaufanym zarejestrowanym na platformie ePUAP bądź tez podpisem elektronicznym.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 

Procedura wyrobienia profilu zaufanego jest następująca:

I sposób – dla wszystkich obywateli:

1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),

2. wypełnić wniosek o założenie profilu,

3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości

 

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),

2. wypełnić wniosek o założenie profilu,

3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

 

W chwili obecnej trwają prace techniczne nad zwiększeniem ilości spraw procedowanych drogą elektroniczną.

 

Liczba odwiedzin : 3918
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Czubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Czubiak
Czas wytworzenia: 2011-11-23 12:26:54
Czas publikacji: 2011-11-23 12:26:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak