Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2018 roku.

2019-02-28 15:14:44
Wykaz zadań o udzielenie dotacji

2019-01-17 15:41:51
IV Sesja Rady Gminy 28 grudnia 2018 godz 13 00

2018-12-27 08:45:40
Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

2018-12-18 14:51:13
Transmisje obrad Rady Gminy Domaniewice

"Najbliższe posiedzienie Rady Gminy Domaniewice odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 13:00."

 

2018-12-06 13:11:45
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2019 - 2023 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oruz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2018-11-06 19:16:07
W związku z planowanym dniem 12 listopada 2018 wolnym od pracy, informujemy, że odbiór odpadów komunalnych w tym dniu będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem.

2018-11-02 13:54:48
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2018-10-05 13:03:24
Projekt przedkłada Wój tGminy Domaniewice U C H W A Ł A Nr Rady Gminy Domaniewice

2018-09-29 10:07:04
ZARZĄDZENIE Nr 65/18 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2019 – 2023 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2018-09-29 10:01:48