Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice , na fragmencie wsi Reczyce

2019-03-04 14:31:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice , na fragmencie wsi Domaniewice

2019-03-04 14:30:16
Ogłoszenia

2018-02-06 09:23:10
OGŁOSZENIE

2018-01-08 18:05:18
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce.

2017-11-21 12:41:03
OGŁOSZENIE

2017-11-17 13:06:18
O B W I E S Z C Z E N I A

2017-05-12 13:15:24
Informacja

2016-06-23 09:07:13
Plany zagospodarowania przestrzennego

2011-03-10 13:48:28