Wzory druków i formularzy 

 

 

WNIOSEK o sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

WNIOSEK o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

 

WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego.

 

WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego.

 

WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego.

 

W N I O S E K o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.

 

WNIOSEK O ZMIANĘ NAZWISKA/IMIENIA.

 


Liczba odwiedzin : 864
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Czubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Czubiak
Czas wytworzenia: 2017-06-09 09:47:37
Czas publikacji: 2017-06-09 09:47:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak