Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Domaniewice za I kwartał 2006 rok...

2006-03-28 13:49:33
WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.

2016-02-29 15:34:55
Zarządzenie Nr 90/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego.

2017-04-28 15:15:53
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

2017-07-04 14:22:53
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORC ZEGO W ŁOD ZI II z dnla Z}wrzęśnia 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domaniewice w okręgu wyborczym Nr 3

2018-09-28 11:31:02
ZARZĄDZENIE Nr 65/18 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2019 – 2023 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2018-09-29 10:01:48
Projekt przedkłada Wój tGminy Domaniewice U C H W A Ł A Nr Rady Gminy Domaniewice

2018-09-29 10:07:04
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2018-10-05 13:03:24
W związku z planowanym dniem 12 listopada 2018 wolnym od pracy, informujemy, że odbiór odpadów komunalnych w tym dniu będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem.

2018-11-02 13:54:48
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2019 - 2023 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oruz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2018-11-06 19:16:07