Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-20 11:37:15 Wybory samorządowe 2018 / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice z dnia 11 września 2018 roku. Dróżka Justyna Edycja artykułu
2018-09-20 09:29:11 Wybory samorządowe 2018 / Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dodatkowego dyżuru do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dróżka Justyna Publikacja artykułu
2018-09-19 15:05:17 Wybory samorządowe 2018 / Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Dróżka Justyna Publikacja artykułu
2018-09-18 11:30:29 Wybory samorządowe 2018 / Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej Dróżka Justyna Publikacja artykułu
2018-09-13 15:01:02 Wybory samorządowe 2018 / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice z dnia 11 września 2018 roku. Jarosław Czubiak Publikacja artykułu
2018-09-13 14:41:19 Wybory samorządowe 2018 / INFoRMACJA GMlNNEJ KoMlSJl WYBoRCZEJ W DoMANlEWlcAcH z dnia'J,2 września 201-8 roku w sprawie dyżurów do przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych zarządzonych na dzień 21, października 2018 roku Jarosław Czubiak Publikacja artykułu
2018-09-13 11:57:59 Wybory samorządowe 2018 / Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi Jarosław Czubiak Publikacja artykułu
2018-09-13 11:29:09 2018 / Sesja 45 Rady Gminy Domaniewice z dnia 31 sierpnia 2018 r. Jarosław Czubiak Publikacja artykułu
2018-09-13 11:26:29 Statut Gminy / UCHWAŁA XLV/265/18 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Domaniewice Jarosław Czubiak Publikacja artykułu