Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Gmina Domaniewice
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Zapytanie o cenę:89428
2Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2013r.” 87877
3Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2013”87773
4Zapytanie ofertowe na: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2013 roku87588
5ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację projektu \\81987
6Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2014”77942
7Zapytanie ofertowe na: „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2014 roku”77871
8Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2014r.” 77870
9Zapytanie ofertowe na: 76551
10ZAPYTANIE OFERTOWE NA REWITALIZACĘ CENTRUM MIEJSCOWOŚCI STRONIEWICE74553
11Zapytanie ofertowe na: 55102
12ZAPYTANIE OFERTOWE na „Termomodernizację budynku OSP w Sapach”31377
13Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach25100
14Zobacz co piszą o Gminie Domaniewice na portalu PolskaNiezwykla.pl21238
15Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2011 roku.21204
16Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Głowno-Łowicz20833
17Obwieszczenie Czatolin20758
18Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego20554
19Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego20497
20Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia i wystąpienu do organów współdziałajacych20471
21Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 201220303
22Wójt Gminy Domaniewice informuje, że od dnia 9 lipca 2012 r.20083
23[Brak tematu]20051
24[Brak tematu]20015
25Ogłoszenie - głośna próba syren alarmowych19989
26PRZYSTANEK happy bus 201219961
27OGŁOSZENIE 19900
28OBWIESZCZENIE z dnia 12.10.2012r. w sprawie: 1. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. 2. Prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice.19816
29Informacja o programie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w latach 2014 - 202019762
30Zaproszenie19639
31Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 19192
32Wyłączania naziemnej telewizji analogowej19160
33Wykaz osób które otrzymały nagrody w 2013 roku18949
34Gospodarka odpadami.18871
35 Zaproszenie na zbiórkę krwi18817
36Ogłoszenie o zatrudnieniu18729
37Zaproszenie na zbiórkę krwi 14.07.2013 r.18300
38POSTANOWIENIE 18160
39O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu18124
40Opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku 17937
41O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu17830
42GMINA DOMANIEWICE OGŁASZA rokowania na sprzedaż mienia ruchomego17700
43Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i17147
44Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych16866
45Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku16834
46OGŁOSZENIE Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:16595
47ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 maja 2014 r. 16458
48Ogłoszenie16278
49Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2016 – 2017 roku16097
50Informacja16012
51Sprzedaż nieruchomości w Reczycach i Skaratkach - 15 maja 2012r.15875
52Sprzedaż nieruchomości w Domaniewicach, Reczycach i Skaratkach pod Rogóźno15794
53sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach15032
54Łódzka Kolej Aglomeracyjna15029
55Ośrodek Zdrowia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!14894
56Informacja14883
57Podatki 2015r.14617
58Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i14491
59Domaniewice zapraszają do biegania14388
60V Sesja Rady Gminy14370
61Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.14324
62„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone, na okres 21 dni, nastepujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice: 1. wykaz niezabudowanych nieruchomości położon14275
63sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach.14258
64Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice14251
65RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 201514210
66Aktualizacja planów gospodarowania wodami14108
67 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach13573
68Festyn Ludowy13473
69Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 7 marca 2014 r.13451
70INFORMACJA13311
71Zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 15 maja 2014 r.13163
72WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach, Lisiewicach Małych i Lisiewicach Dużych13093
73Informacja12963
74IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach12937
75III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach12920
76Informacja12672
77Ogłoszenie12658
78OGŁOSZENIE12500
79Informacja12488
80Obwieszczenie12409
81OGŁOSZENIE12380
82WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza V nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach12377
83Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach12364
84WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza II nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice12360
85Apel12251
86Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Domaniewice do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju12118
87Łowicka Grupa Rybacka prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania, tj. lata 2014 – 2020.12106
88Zawiadomienie12086
89INFORMACJA - W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –susza, została wszczęta procedura związana z szacowaniem strat w uprawach rolnych – łąki i pastwiska i uruchamiania pomocy w formie kredytu preferencyjnego12084
90Ogłoszenie11961
91Wójt Gminy Domaniewice ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice11478
92Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice11313
93„Przebudowa drogi w miejscowości Strzebieszew oraz w miejscowości Skaratki pod Rogóźno na terenie gminy Domaniewice”11307
94Ogłoszenie w sprawie zmiany planu11268
95Projekt uchwały11163
96Urząd Gminy w Domaniewicach11113
97informacja11098
98Informacja11081
99ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY10842
100Informacja - projekt10839
101Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice10719
102NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 10555
103[Brak tematu]10183
104Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Domaniewice 10093
105Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Reczyce 10067
106OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice 9867
107Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom9743
108Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych9727
109„Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna”9666
110„Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”9564
111Rejestru, ewidencje, archiwa9492
112Obwieszczenie Czatolin9487
113„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”9484
114Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”. 9366
115WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.9260
116Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice9192
117Informacja9119
118Wykaz9096
119Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach8923
120ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania8895
121 „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 20 marca 2015r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat”.8763
122Obwieszczenie8618
123Obwieszczenie8571
124Informacja8382
125Nabór na stanowisko d/s gospodarki komunalnej i nwestycji8342
126Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna8341
127Informacja8251
128NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej8240
129Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych8204
130VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich8202
131[Brak tematu]8200
132Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku8188
133[Brak tematu]7983
134Informacja7927
135OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice7872
136INFORMACJA7782
137Wyniki otwartego konkursu ofert.7767
138INFORMACJA DLA WŁASCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA7454
139Wójt Gminy Domaniewice oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Domaniewicach serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,7034
140Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego6948
141[Brak tematu]6775
142Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny.6669
143Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego6643
144[Brak tematu]6576
145Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 6371
146Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice6250
147Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Kopalnie Surowców Mineralnych \\\\6212
148Informacja dotyczaca zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium RP6174
149P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Domaniewice 12.10.20126065
150„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 21.03.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, położonych w D5861
151Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka nr 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice5792
152Plany zagospodarowania przestrzennego 5743
153DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5698
154DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5650
155Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.5645
156Obowiązukące uchwały5626
157Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 5581
158INFORMACJA O WYNIKU NABORU 5545
159ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 5543
160Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny5542
161Komunikaty PIORIN5444
162 INFORMACJA O WYNIKU PONOWNEGO NABORU kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia gminy i dróg w Urzędzie Gminy w Domaniewicach5437
163Postanowienie 5248
164Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.5245
165Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 5204
166HARMONOGRAM 2014 r GMINA DOMANIEWICE5076
167OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających5075
168Informacja5014
169Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice.4937
170Wykaz osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.4882
171OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice.4831
172[Brak tematu]4820
173Ogłoszenia4816
174Ogłoszenie.4764
175Statut Gminy4603
176Ołoszenie4592
177Ogłoszenie4546
178Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ, model 12048A4476
179„Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2020”.4466
180Ogłoszenie4444
181ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE4439
182KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WET.4404
183WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza III nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice4396
184Deklaracje na podatek w 2014r,4280
185Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2015 r4134
186Ogłoszenie4077
187Nabór 20124045
188Zarządzenie3997
189Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice3930
190Nabór na wolne stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach3891
191Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice 3876
192Środowisko3825
193Stawki podatku za 2014r.3821
194Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice3802
195Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3, 1605/4 i 1605/93792
196Elektroniczna skrzynka podawcza3776
197Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku3723
198POSTANOWIENIE3705
199Jednostki administracji pomocniczej3656
200I N F O R M A C J A3583
201Konsultacje projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 3573
202Jednostki organizacyjne gminy3549
203Wynik naboru3470
204OBWIESZCZENIE3438
205Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży3389
206Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.3337
207II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice3336
208Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym3331
209OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 323315
210WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 3291
211Opis kompetencji stanowisk3273
212Wynik naboru na wolne stanowisko3272
213OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 343260
214OBWIESZCZENIE3228
215[Brak tematu]3181
216[Brak tematu]3146
217Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 3087
218Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach 3069
219Wynik naboru na wolne stanowisko3023
220KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 42994
221KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 22971
222Informacja o wyniku naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach2953
223KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 422930
224[Brak tematu]2923
225Struktura organizacyjna2899
226Rada Gminy2874
227Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 20172791
228I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 612/2, położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina Domaniewice2785
229II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 2777
230O B W I E S Z C Z E N I A2722
231Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2706
232ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2691
233Ogłoszenie2688
234DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICE2650
235PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.- aktualizacja I 2638
236„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”2636
237Uchwały2624
238Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej2611
239INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO2588
240[Brak tematu]2534
241Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice 2523
242Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2016 r2474
243„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)2467
244Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.2442
245INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach2416
246ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH2396
247[Brak tematu]2301
248Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)2301
249[Brak tematu]2279
250 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.2223
251Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawienia2221
252Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcom2200
253WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.2185
254[Brak tematu]2144
255Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/42127
256Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej2112
257[Brak tematu]2111
258Sprawozdanie za 2007r.2063
259Deklaracje i stawki podatku na 2016r.1992
260INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze-pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1983
261Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym1980
262Komunikat1961
263INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1950
264[Brak tematu]1913
265[Brak tematu]1904
266Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw kasy oraz księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Domaniewicach1898
267Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2010 - 20141886
268WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcy1881
269[Brak tematu]1866
270[Brak tematu]1851
271Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice1840
272Remont sali widowiskowej GOK w Domaniewicach1819
273Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach1816
274[Brak tematu]1807
275500+1806
276Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)1806
277Sprawozdanie za 2008 rok1799
278[Brak tematu]1740
279Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech 1695
280Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 i 2018r.1682
281[Brak tematu]1651
282Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice 1645
283Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg III)1633
284Dostawa paliw1631
285Informacja1631
286Informacje1631
287Sprawozdawczość za 2010r.1581
288ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Remont Świetlicy Wiejskiej w m. Reczyce” 1581
289[Brak tematu]1571
290Sprawozdawczość za 2009r.1553
291[Brak tematu]1497
292Oświadczenia majątkowe za 2010 rok1420
293Wykaz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce, gmina Domaniewice przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym1404
294[Brak tematu]1400
295Sesja XXIV z dnia 27 marca 2013r.1391
296Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina Domaniewice1387
297Sesja XXIII z dnia 29 stycznia 2013r.1363
298[Brak tematu]1353
299Wybory - ogłoszenia.1343
300Sesja XXVI z dnia 27 czerwca 2013r.1319
301Oświadczenie majatkowe złożone przez radnych w zwiazku z zakończeniem kadencji1306
302Sesja XXV z dnia 28 maja 2013 r.1253
303Sesja XXIX z dnia 18 listopada 2013r.1242
304OGŁOSZENIE1240
305UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY DOMANIEWICE - NAWOŻENIE I PLANTOWANIE POSPÓŁKI W ILOŚCI 6000 TON1224
306XVIII Sesja – 26 lipca 2012r.1217
307Sesja XXVIII z dnia 19 września 2013 r.1213
308Sesja XXVII z dnia 30 sierpnia 2013 roku1212
309Deklaracje i stawki podatku na 2017r.1206
310Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice1206
311Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach1186
312 OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2016r.1178
313Sesja XXII z dnia 28 grudnia 2012r.1158
314Sesja IV z dnia 27 stycznia 2015 r.1140
315XXII Sesja Rady Gminy.1133
316[Brak tematu]1127
317Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów1119
318[Brak tematu]1116
319XIX Sesja – 14 września 2012r.1108
320XX Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 r 1108
321Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2013r.1107
322XXV Sesja Rady Gminy.1100
323Przetarg na opał1099
324[Brak tematu]1097
325Sesja VI z dnia 26 marca 2015 r.1088
326Sprawozdawczość za rok 2013 i 2014.1079
327Sesja V z dnia 24 lutego 2015 r.1074
328XXI Sesja Rady Gminy - 23 listopada 2012 r1069
329[Brak tematu]1066
330Zapytanie ofertowe1061
331Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.1057
332Wykaz lokali użytkowych położonych w Domaniewicach przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech dotychczasowemu najemcy1057
333Sesja VIII z dnia 28 maja 2015 r.1028
334Zarządzenia1028
335[Brak tematu]1006
336[Brak tematu]1001
337Sesja IX z dnia 23 czerwca 2015 r.1001
338[Brak tematu]999
339[Brak tematu]999
340Zarządzenia999
341[Brak tematu]998
342[Brak tematu]996
343[Brak tematu]993
344[Brak tematu]992
345[Brak tematu]987
346Sesja X z dnia 9 lipca 2015 r.982
347[Brak tematu]981
348Sesja VII z dnia 30 kwietnia 2015 r.981
349[Brak tematu]976
350Uchwały 23.02.2011970
351[Brak tematu]962
352Uchwały959
353Zarządzenie958
354[Brak tematu]957
355[Brak tematu]956
356XX Sesja – 22 październik 2012r.951
357Zarządzenia951
358O B W I E S Z C Z E N I A 950
359Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2018 roku948
360Sesja XI z dnia 10 września 2015 r.948
361[Brak tematu]946
362[Brak tematu]946
363Sesja XIV z dnia 20 listopada 2015 r.946
364Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach942
365[Brak tematu]940
366[Brak tematu]937
367[Brak tematu]936
368XXISesja – 23 listopada 2012r.936
369[Brak tematu]935
370[Brak tematu]935
371[Brak tematu]935
372[Brak tematu]933
373[Brak tematu]930
374[Brak tematu]930
375[Brak tematu]929
376[Brak tematu]929
377Sesję Rady Gminy XXXVII926
378[Brak tematu]925
379[Brak tematu]924
380[Brak tematu]924
381[Brak tematu]922
382[Brak tematu]922
383[Brak tematu]922
384[Brak tematu]921
385Zarządzenia916
386[Brak tematu]912
387[Brak tematu]912
388[Brak tematu]912
389[Brak tematu]910
390[Brak tematu]909
391ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 909
392[Brak tematu]907
393Oświadczenie majatkowe złożone w zwiazku z zakończeniem kadencji906
394[Brak tematu]905
395[Brak tematu]905
396[Brak tematu]905
397[Brak tematu]904
398[Brak tematu]903
399[Brak tematu]902
400[Brak tematu]900
401[Brak tematu]899
402[Brak tematu]899
403Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.899
404[Brak tematu]896
405[Brak tematu]895
406[Brak tematu]895
407[Brak tematu]894
408[Brak tematu]894
409Oświadczenia majątkowe za 2010 rok894
410Uchwały893
411[Brak tematu]891
412Uchwały890
413Zarządzenia890
414[Brak tematu]889
415GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH - ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ -WYJAZD KALINY NA FESTIWAL DO MACEDONII889
416[Brak tematu]888
417[Brak tematu]885
418[Brak tematu]885
419zarządzenia 12.2010885
420[Brak tematu]884
421Oświadczenie za 2010r.881
422Sesja XII z dnia 17 września 2015 r.879
423PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.876
424[Brak tematu]875
425[Brak tematu]875
426[Brak tematu]875
427Uchwały sesji XXXV z 2 marca 2010r.875
428[Brak tematu]874
429[Brak tematu]873
430 Zarządzenie Nr 90/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego.872
431[Brak tematu]871
432[Brak tematu]870
433[Brak tematu]870
434Sesja XXXVII z dnia 25 czerwca 2014 r.870
435Wybory do PE 2014869
436[Brak tematu]868
437[Brak tematu]868
438[Brak tematu]867
439Sesja XV z dnia 3 grudnia 2015 r.862
440[Brak tematu]861
441[Brak tematu]861
442Sesja XXXIV z dnia 28 marca 2014 r.861
443[Brak tematu]857
444[Brak tematu]856
445[Brak tematu]854
446[Brak tematu]853
447[Brak tematu]852
448[Brak tematu]852
449Zarządzenia852
450Alicja Barbara Szymajda850
451Uchwały sesji XXXIV z 29 stycznia 2010r.847
452[Brak tematu]845
453Ankieta844
454[Brak tematu]841
455[Brak tematu]841
456Sesja XIII z dnia 29 października 2015 r.837
457[Brak tematu]834
458[Brak tematu]833
459[Brak tematu]833
460[Brak tematu]832
461Oświadczenie majątkowe za 2010r.832
462Sesja nr XVI z dnia 29 grudnia 2015 r.832
463[Brak tematu]831
464[Brak tematu]830
465[Brak tematu]830
466[Brak tematu]830
467[Brak tematu]827
468[Brak tematu]827
469[Brak tematu]826
470[Brak tematu]825
471[Brak tematu]823
472[Brak tematu]822
473[Brak tematu]822
474Uchwały XIII Sesji - 28 grudnia 2007r.819
475[Brak tematu]818
476[Brak tematu]817
477Sesja XXXV z dnia 23 kwietnia 2014 roku817
478Uchwały 31.03.2011817
479[Brak tematu]816
480[Brak tematu]815
481[Brak tematu]815
482[Brak tematu]814
483[Brak tematu]812
484[Brak tematu]809
485[Brak tematu]805
486Sesja XVII Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016 roku805
487[Brak tematu]803
488Oświadczenia za 2008r.803
489[Brak tematu]802
490[Brak tematu]800
491[Brak tematu]799
492[Brak tematu]795
493Uchwała sesji XXXII z 16 grudnia 2009792
494[Brak tematu]791
495[Brak tematu]790
496[Brak tematu]790
497[Brak tematu]789
498[Brak tematu]788
499Zarządzenia 06.2010788
500[Brak tematu]787
501[Brak tematu]785
502[Brak tematu]784
503Sesja XXXVI z dnia 27 maja 2014 r.784
504[Brak tematu]783
505Zarządzenia 05.2010782
506[Brak tematu]776
507[Brak tematu]776
508Sesja XVII - 30 czerwca776
509Sesja XXXII z dnia 21 lutego 2014 r.776
510sesja VII 28 czrewca 2011776
511[Brak tematu]775
512[Brak tematu]775
513[Brak tematu]774
514Oświadczenie za 2011r.774
515Rejestr umów Urzędu Gminy w Domaniewicach774
516Sesja XXXIX z dnia 25 września 2014r774
517Sesja XXXI z dnia 29 stycznia 2014 r.773
518[Brak tematu]771
519Wybory 2011771
520[Brak tematu]767
521[Brak tematu]766
522[Brak tematu]766
523[Brak tematu]766
524Zarządzenia Wójta Gminy - wrzesień 2007766
525[Brak tematu]765
526[Brak tematu]764
527[Brak tematu]761
528[Brak tematu]760
529Wzory druków i formularzy758
530[Brak tematu]757
531XLII Sesja - 09 listopada757
532[Brak tematu]756
533[Brak tematu]756
534[Brak tematu]756
535Uchwała sesji XXX z 30 listopada 2009756
536[Brak tematu]755
537[Brak tematu]754
538[Brak tematu]753
539[Brak tematu]753
540Sesja XXXVIII z dnia 08 sierpnia 2014 r.751
541Oświadczenia majątkowe za 2009 rok750
542Wybory - ogłoszenia. 748
543Sprawozdawczość za 2011r.745
544[Brak tematu]744
545[Brak tematu]742
546[Brak tematu]741
547Sprawozdawczość za 2012r.738
548XI Sesja 29.09.2011738
549[Brak tematu]737
550[Brak tematu]737
551Oświadczenia majątkowe za 2010 rok736
552Sesja XVIII Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 roku731
553[Brak tematu]728
554Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z podbudową728
555Wójt Gminy727
556[Brak tematu]726
557[Brak tematu]723
558[Brak tematu]718
559[Brak tematu]718
560Uchwały 30.12.2010713
561[Brak tematu]712
562[Brak tematu]712
563[Brak tematu]712
564Uchwała z sesji XXIV z 30 czerwca 2009712
565zarządzenia 11.2010711
566[Brak tematu]708
567[Brak tematu]708
568Oświadczenie za 2012r.707
569[Brak tematu]706
570Zarządzenia 07.2010r.704
571Sesja XXVIII703
572Oświadczenia majątkowe za 2009 rok - koniec kadencji698
573[Brak tematu]696
574Uchwała sesji XXXI z 11 grudnia 2009696
575Uchwały 31.05.2011695
576Sesja XL z dnia 4 listopada 2014 r.687
577[Brak tematu]686
578[Brak tematu]685
579Informacje685
580[Brak tematu]679
581[Brak tematu]678
582Zarządzenia 09.2010678
583Kierownicy jed. org.677
584Strategia rozwoju gminy.674
585Sesja II z dnia 9 grudnia 2014 r.673
586Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym673
587Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.670
588[Brak tematu]668
589[Brak tematu]666
590Uchwały sesji XXXIII z 29 grudnia 2009666
591[Brak tematu]664
592[Brak tematu]664
593[Brak tematu]664
594[Brak tematu]663
595Zarządzenia - sierpień 2011662
596Oświadczenie majątkowe za 2010r.661
597Pracownicy 2009661
598Sesja XXIX661
599XV Sesja - 28 marca 2012661
600Uchwały sesji XXXVIII z 29 czerwca659
601[Brak tematu]657
602Sesja XIX Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 roku655
603Zarządzenia 04.2010653
604[Brak tematu]649
605Zarządzenia 03.2010649
606[Brak tematu]647
607Zofia Sut 646
608„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”645
609Uchwała z sesji XXVII z 31 lipca 2009638
610XIX Sesja - 14 września 2012r638
611[Brak tematu]637
612[Brak tematu]635
613Zarządzenia 08.2010r.635
614zarządzenia 10.2010634
615Zarządzenia 02.2010633
616[Brak tematu]630
617[Brak tematu]628
618Oświadczenie za 2012r.626
619Sesja III z dnia 29 grudnia 2014 r.624
620Uchwały 28.12.2011623
621[Brak tematu]622
622Ogłoszenia621
623IX Sesja - 19 sierpnia618
624Sesja XX Rady Gminy Domaniewice z dnia 24 maja 2016 r.618
625[Brak tematu]617
626[Brak tematu]617
627Sesja XXI Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016r.615
628[Brak tematu]611
629Zarządzenia 06.2009607
630Uchwały XVII Sesji - 27 czerwca 604
631Oświadczenie za 2013r.598
632Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2014 - 2018596
633XLI Sesja596
634Sesja XXII Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 lipca 2016r.595
635Zarządzenia - luty 2012583
636Oświadczenia za 2013r.581
637Zarządzenia - styczeń 2012580
638Zarządzenia 10.2011580
639Zarządzenia 12.2009580
640Zarządzenia 09.2009579
641Oświadczenie za 2012r..576
642sesja XIV576
643Oświadczenie za 2012r.573
644[Brak tematu]572
645Oświadczenie za 2011r.565
646X Sesja - 31 sierpnia555
647Oświadczenie za 2012r.553
648Zarządzenia 08.2009553
649Zarządzenia 10.2009553
650Ogłoszenie550
651Zarządzenia 07.2009547
652Zarządzenia 11.2009547
653Sesja XXIII z dnia 30 sierpnia 2016 roku544
654Oświadczenie za 2011r.537
655Oświadczenie za 2011r.537
656Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji Rady Gminy 2010-2014535
657Uchwały XVI Sesji - 18 maja531
658OGŁOSZENIE525
659Oświadczenie za 2013r.524
660Sesja XXIV z dnia 30 września 2016 r.512
661Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z ponownym objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice510
662[Brak tematu]508
663Sprawozdawczość za rok 2015508
664OSTRZEŻENIE NR 44506
665Oświadczenia za 2014r.506
666Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice za rok 2014.505
667OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce.503
668Oświadczenia za 2013r.502
669Sesja XXV z dnia 10 listopada 2016 r.501
670Oświadczenie za 2012r.496
671Oświadczenie za 2011r.486
672Oświadczenie za 2014r.485
673Oświadczenie za 2011r.484
674Oświadczenie za 2013r.479
675[Brak tematu]475
676Komisje Rady Gminy Domaniewice 2014 - 2018466
677Oświadczenie za 2013r.463
678Sesja XXVI z dnia 29 grudnia 2016 r.451
679Oświadczenia majątkowe447
680Oświadczenie za 2014r.432
681OGŁOSZENIE415
682Oświadczenie za 2014r.406
683Oświadczenie za 2014r.389
684Sesja XXVII Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2017 roku389
685Sesja XXVIII Rady Gminy z dnia 3 marca 2017 roku380
686Oświadczenia majątkowe za rok 2015.364
687Ogłoszenia360
688Przebudowa drogi i skrzyżowania na terenie gminy Domaniewice352
689XXXIX sesja351
690Oświadczenia majątkowe za rok 2015.350
691OSTRZEŻENIE Nr 62328
692KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1321
693Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych. Deklaracje na podatek od środków transportowych 2018315
694Sesja XXIX Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 roku304
695Sesja XXX Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 roku297
696[Brak tematu]295
697Oświadczenia majątkowe za rok 2015.286
698Oświadczenia majątkowe za rok 2015.285
699Oświadczenia majątkowe za rok 2015.277
700Sesja XXXI Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 roku265
701Ochrona ludności - informator263
702Sesja XXXII Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku262
703Sprawozdawczość za rok 2016262
704Zawiadomienie253
705Sesja XXXIII Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 roku251
706ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Skaratkach239
707Oświadczenia majątkowe za rok 2015.238
708 Zmiana Ostrzeżenia Nr 6235
709Strategia rozwoju gminy.234
710Oświadczenia majątkowe 2016230
711Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.230
712Sesja XXXIV Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 roku226
713Sprawozdawczość za rok 2017213
714Inwestycje celu publicznego194
715Studium uwarunkowań.191
716Oświadczenia majątkowe za rok 2016.186
717Oświadczenia majątkowe za rok 2016.184
718Oświadczenia majątkowe za rok 2016.178
719Przebudowa drogi i skrzyżowania na terenie gminy Domaniewice (przetarg II)175
720Sesja XXXV Rady Gminy z dnia 21 września 2017172
721Sesja XXXVI Rady Gminy z dnia 16 listopada 2017165
722Oświadczenia majątkowe za rok 2016.163
723Sesja XXXVII Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2017r.162
724Zarządzenie154
725Sesja XXXVIII Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r.144
726Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10142
727Oświadczenia majątkowe za rok 2016.125
728Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17120
729Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech 111
730Obwieszczenie nr 247101
731Obwieszczenie nr 249101
732Obwieszczenie nr 248100
733Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1998
734Sesja XXXIX Rady Gminy z dnia z dnia 23 stycznia 2018 r.97
735O D P A D Y.83
736Obwieszczenie 75
737 Ostrzezenie - powiat lowicki na dzień 21.06.2018r.70
738Sesja sesja XLI Rady Gminy z dnia 5 kwietnia 2018 r.64
739Sesja sesja XL Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 r.57
740RODO - informacje53
741Sesja XLII Rady Gminy z dnia 24 maja 2018r42
742Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. 39
743Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 434
744[Brak tematu]30
745Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.30
746Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.22
747Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.22
748Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.20
749Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.20
750Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.20
751[Brak tematu]16
752Sesja XLIII Rady Gminy z dnia 20 czerwca 2018r16
753Sprawozdawczość za rok 2018r.8
754Komunikat meteorologiczny z godz. 05:06 dnia 16.07.20185
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1671001 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij