Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Gmina Domaniewice
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Zapytanie o cenę:87340
2Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2013r.” 85779
3Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2013”85679
4Zapytanie ofertowe na: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2013 roku85499
5ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację projektu \\79889
6Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2014”75865
7Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2014r.” 75792
8Zapytanie ofertowe na: „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2014 roku”75789
9Zapytanie ofertowe na: 74471
10ZAPYTANIE OFERTOWE NA REWITALIZACĘ CENTRUM MIEJSCOWOŚCI STRONIEWICE72479
11Zapytanie ofertowe na: 53024
12ZAPYTANIE OFERTOWE na „Termomodernizację budynku OSP w Sapach”29297
13Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach23017
14Zobacz co piszą o Gminie Domaniewice na portalu PolskaNiezwykla.pl20887
15Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2011 roku.20848
16Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Głowno-Łowicz20480
17Obwieszczenie Czatolin20403
18Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego20198
19Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego20146
20Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia i wystąpienu do organów współdziałajacych20119
21Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 201219954
22Wójt Gminy Domaniewice informuje, że od dnia 9 lipca 2012 r.19732
23[Brak tematu]19699
24[Brak tematu]19661
25Ogłoszenie - głośna próba syren alarmowych19636
26PRZYSTANEK happy bus 201219610
27OGŁOSZENIE 19549
28OBWIESZCZENIE z dnia 12.10.2012r. w sprawie: 1. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. 2. Prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice.19463
29Informacja o programie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w latach 2014 - 202019408
30Zaproszenie19287
31Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 18837
32Wyłączania naziemnej telewizji analogowej18807
33Wykaz osób które otrzymały nagrody w 2013 roku18597
34Gospodarka odpadami.18519
35 Zaproszenie na zbiórkę krwi18467
36Ogłoszenie o zatrudnieniu18375
37Zaproszenie na zbiórkę krwi 14.07.2013 r.17950
38POSTANOWIENIE 17807
39O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu17771
40Opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku 17585
41O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu17477
42GMINA DOMANIEWICE OGŁASZA rokowania na sprzedaż mienia ruchomego17348
43Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i16794
44Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych16514
45Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku16481
46OGŁOSZENIE Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:16238
47ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 maja 2014 r. 16105
48Ogłoszenie15927
49Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2016 – 2017 roku15680
50Informacja15661
51Sprzedaż nieruchomości w Reczycach i Skaratkach - 15 maja 2012r.15403
52Sprzedaż nieruchomości w Domaniewicach, Reczycach i Skaratkach pod Rogóźno15323
53Łódzka Kolej Aglomeracyjna14675
54sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach14561
55Ośrodek Zdrowia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!14543
56Informacja14529
57Podatki 2015r.14265
58Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i14139
59Domaniewice zapraszają do biegania14038
60V Sesja Rady Gminy14017
61Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.13973
62„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone, na okres 21 dni, nastepujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice: 1. wykaz niezabudowanych nieruchomości położon13923
63RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 201513860
64sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach.13790
65Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice13783
66Aktualizacja planów gospodarowania wodami13757
67Festyn Ludowy13119
68 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach13104
69Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 7 marca 2014 r.12982
70INFORMACJA12962
71Zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 15 maja 2014 r.12697
72WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach, Lisiewicach Małych i Lisiewicach Dużych12623
73Informacja12607
74IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach12469
75III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach12451
76Informacja12321
77Ogłoszenie12304
78OGŁOSZENIE12149
79Informacja12137
80Obwieszczenie12060
81OGŁOSZENIE12027
82WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza V nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach11907
83Apel11898
84WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza II nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice11893
85Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach11893
86Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Domaniewice do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju11764
87Łowicka Grupa Rybacka prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania, tj. lata 2014 – 2020.11753
88INFORMACJA - W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –susza, została wszczęta procedura związana z szacowaniem strat w uprawach rolnych – łąki i pastwiska i uruchamiania pomocy w formie kredytu preferencyjnego11734
89Zawiadomienie11732
90Ogłoszenie11607
91Ogłoszenie w sprawie zmiany planu11012
92Wójt Gminy Domaniewice ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice11009
93„Przebudowa drogi w miejscowości Strzebieszew oraz w miejscowości Skaratki pod Rogóźno na terenie gminy Domaniewice”10889
94Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice10842
95Projekt uchwały10810
96Urząd Gminy w Domaniewicach10759
97informacja10745
98Informacja10728
99ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY10490
100Informacja - projekt10484
101Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice10251
102[Brak tematu]10100
103NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 10089
104Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Domaniewice 9843
105Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Reczyce 9814
106OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice 9624
107Rejestru, ewidencje, archiwa9440
108Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom9389
109Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych9374
110„Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna”9247
111Obwieszczenie Czatolin9243
112„Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”9147
113„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”9066
114Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”. 9013
115WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.8908
116Informacja8767
117Wykaz8741
118Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice8722
119ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania8652
120Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach8610
121 „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 20 marca 2015r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat”.8459
122Obwieszczenie8375
123Obwieszczenie8327
124[Brak tematu]8159
125Informacja8031
126Nabór na stanowisko d/s gospodarki komunalnej i nwestycji8028
127Informacja7950
128NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej7922
129Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna7921
130[Brak tematu]7891
131Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych7888
132VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich7849
133Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku7835
134OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice7631
135Informacja7571
136INFORMACJA7428
137Wyniki otwartego konkursu ofert.7416
138INFORMACJA DLA WŁASCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA7102
139[Brak tematu]6723
140Wójt Gminy Domaniewice oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Domaniewicach serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,6678
141Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego6634
142[Brak tematu]6509
143Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny.6356
144Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego6329
145Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 6207
146Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice6088
147Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Kopalnie Surowców Mineralnych \\\\6050
148P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Domaniewice 12.10.20125903
149Informacja dotyczaca zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium RP5825
150Plany zagospodarowania przestrzennego 5636
151„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 21.03.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, położonych w D5550
152DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5533
153Obowiązukące uchwały5508
154DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5486
155INFORMACJA O WYNIKU NABORU 5458
156Komunikaty PIORIN5383
157ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 5378
158 INFORMACJA O WYNIKU PONOWNEGO NABORU kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia gminy i dróg w Urzędzie Gminy w Domaniewicach5351
159Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka nr 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice5322
160Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.5292
161Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 5262
162Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny5229
163Postanowienie 5086
164HARMONOGRAM 2014 r GMINA DOMANIEWICE4958
165OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających4912
166Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.4891
167Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 4886
168[Brak tematu]4743
169Informacja4708
170Statut Gminy4579
171OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice.4578
172Wykaz osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.4530
173Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice.4468
174Ogłoszenia4463
175Ogłoszenie.4409
176Ołoszenie4336
177ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE4274
178Ogłoszenie4241
179Deklaracje na podatek w 2014r,4200
180Ogłoszenie4139
181Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ, model 12048A4124
182„Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2020”.4112
183KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WET.4051
184Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2015 r4018
185Nabór 20123988
186WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza III nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice3931
187Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice 3815
188Ogłoszenie3777
189Środowisko3753
190Stawki podatku za 2014r.3737
191Elektroniczna skrzynka podawcza3726
192Zarządzenie3647
193Jednostki administracji pomocniczej3611
194Nabór na wolne stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach3576
195POSTANOWIENIE3541
196Jednostki organizacyjne gminy3525
197Konsultacje projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 3519
198Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice3458
199Wynik naboru3380
200OBWIESZCZENIE3366
201Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku3366
202Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice3334
203Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3, 1605/4 i 1605/93325
204Opis kompetencji stanowisk3236
205WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 3233
206I N F O R M A C J A3232
207Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.3219
208Wynik naboru na wolne stanowisko3182
209[Brak tematu]3162
210[Brak tematu]3087
211Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży3086
212OBWIESZCZENIE2984
213Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym2984
214OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 322961
215Wynik naboru na wolne stanowisko2938
216[Brak tematu]2917
217OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 342911
218Informacja o wyniku naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach2871
219II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice2868
220Struktura organizacyjna2841
221Rada Gminy2835
222Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 2772
223Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach 2757
224KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 42639
225KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 22616
226Uchwały2599
227KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 422574
228ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2530
229PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.- aktualizacja I 2525
230„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”2523
231[Brak tematu]2501
232INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO2500
233Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej2500
234DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICE2492
235O B W I E S Z C Z E N I A2479
236Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 20172435
237Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy2405
238„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)2356
239Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2016 r2350
240Ogłoszenie2334
241Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.2330
242INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach2326
243ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH2324
244I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 612/2, położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina Domaniewice2318
245II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 2308
246[Brak tematu]2276
247[Brak tematu]2241
248Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice 2209
249Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)2187
250 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.2139
251[Brak tematu]2106
252WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.2098
253[Brak tematu]2092
254Sprawozdanie za 2007r.2024
255Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej1996
256Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym1941
257Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawienia1920
258Deklaracje i stawki podatku na 2016r.1907
259Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcom1898
260INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze-pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1896
261[Brak tematu]1891
262[Brak tematu]1873
263INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1863
264Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2010 - 20141859
265[Brak tematu]1847
266[Brak tematu]1825
267[Brak tematu]1786
268Sprawozdanie za 2008 rok1760
269Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach1725
270Remont sali widowiskowej GOK w Domaniewicach1720
271[Brak tematu]1713
272500+1706
273Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)1690
274Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/41657
275[Brak tematu]1628
276Dostawa paliw1612
277Komunikat1612
278Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw kasy oraz księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Domaniewicach1587
279WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcy1575
280Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 i 2018r.1558
281Informacje1553
282[Brak tematu]1548
283Sprawozdawczość za 2010r.1539
284Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice 1534
285Informacja1526
286Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg III)1517
287Sprawozdawczość za 2009r.1514
288Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice1491
289[Brak tematu]1475
290Oświadczenia majątkowe za 2010 rok1398
291Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech 1392
292[Brak tematu]1372
293Sesja XXIV z dnia 27 marca 2013r.1361
294Sesja XXIII z dnia 29 stycznia 2013r.1334
295[Brak tematu]1331
296Wybory - ogłoszenia.1323
297Sesja XXVI z dnia 27 czerwca 2013r.1290
298Oświadczenie majatkowe złożone przez radnych w zwiazku z zakończeniem kadencji1281
299Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina Domaniewice1270
300Sesja XXV z dnia 28 maja 2013 r.1227
301Sesja XXIX z dnia 18 listopada 2013r.1212
302UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY DOMANIEWICE - NAWOŻENIE I PLANTOWANIE POSPÓŁKI W ILOŚCI 6000 TON1202
303Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice1185
304XVIII Sesja – 26 lipca 2012r.1184
305Sesja XXVII z dnia 30 sierpnia 2013 roku1183
306Sesja XXVIII z dnia 19 września 2013 r.1182
307Sesja XXII z dnia 28 grudnia 2012r.1127
308Deklaracje i stawki podatku na 2017r.1122
309[Brak tematu]1118
310Sesja IV z dnia 27 stycznia 2015 r.1114
311XXII Sesja Rady Gminy.1105
312Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach1102
313Wykaz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce, gmina Domaniewice przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym1099
314[Brak tematu]1096
315[Brak tematu]1090
316Przetarg na opał1083
317Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2013r.1080
318XIX Sesja – 14 września 2012r.1079
319XX Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 r 1076
320 OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2016r.1071
321XXV Sesja Rady Gminy.1069
322Sesja VI z dnia 26 marca 2015 r.1065
323Sesja V z dnia 24 lutego 2015 r.1052
324[Brak tematu]1046
325Sprawozdawczość za rok 2013 i 2014.1045
326Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów1045
327XXI Sesja Rady Gminy - 23 listopada 2012 r1040
328Zarządzenia1010
329Sesja VIII z dnia 28 maja 2015 r.1006
330[Brak tematu]990
331[Brak tematu]984
332[Brak tematu]984
333Zarządzenia981
334[Brak tematu]979
335[Brak tematu]976
336[Brak tematu]975
337Sesja IX z dnia 23 czerwca 2015 r.975
338[Brak tematu]974
339[Brak tematu]970
340[Brak tematu]968
341[Brak tematu]966
342Sesja X z dnia 9 lipca 2015 r.959
343[Brak tematu]957
344Sesja VII z dnia 30 kwietnia 2015 r.957
345Uchwały 23.02.2011950
346[Brak tematu]943
347[Brak tematu]941
348[Brak tematu]940
349Zarządzenie939
350Uchwały935
351[Brak tematu]930
352[Brak tematu]929
353Sesja XI z dnia 10 września 2015 r.926
354Zarządzenia924
355[Brak tematu]922
356[Brak tematu]920
357[Brak tematu]920
358[Brak tematu]919
359[Brak tematu]919
360[Brak tematu]918
361Sesja XIV z dnia 20 listopada 2015 r.918
362XX Sesja – 22 październik 2012r.918
363[Brak tematu]916
364[Brak tematu]908
365[Brak tematu]907
366[Brak tematu]904
367[Brak tematu]904
368[Brak tematu]904
369[Brak tematu]903
370[Brak tematu]903
371[Brak tematu]903
372[Brak tematu]902
373[Brak tematu]901
374Zarządzenia901
375XXISesja – 23 listopada 2012r.900
376[Brak tematu]899
377Sesję Rady Gminy XXXVII896
378[Brak tematu]895
379[Brak tematu]895
380[Brak tematu]894
381OGŁOSZENIE892
382[Brak tematu]890
383[Brak tematu]890
384[Brak tematu]889
385[Brak tematu]888
386[Brak tematu]886
387[Brak tematu]884
388[Brak tematu]884
389[Brak tematu]883
390[Brak tematu]882
391Oświadczenie majatkowe złożone w zwiazku z zakończeniem kadencji882
392[Brak tematu]881
393[Brak tematu]881
394[Brak tematu]880
395[Brak tematu]879
396ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 879
397[Brak tematu]878
398[Brak tematu]875
399[Brak tematu]875
400[Brak tematu]874
401[Brak tematu]871
402[Brak tematu]871
403Oświadczenia majątkowe za 2010 rok871
404Uchwały871
405[Brak tematu]870
406Uchwały870
407[Brak tematu]868
408[Brak tematu]865
409Zarządzenia865
410zarządzenia 12.2010864
411[Brak tematu]861
412[Brak tematu]859
413[Brak tematu]859
414Oświadczenie za 2010r.859
415[Brak tematu]858
416Uchwały sesji XXXV z 2 marca 2010r.857
417Sesja XII z dnia 17 września 2015 r.855
418[Brak tematu]854
419[Brak tematu]854
420[Brak tematu]854
421[Brak tematu]852
422[Brak tematu]850
423[Brak tematu]850
424[Brak tematu]850
425[Brak tematu]847
426[Brak tematu]847
427O B W I E S Z C Z E N I A 847
428Wybory do PE 2014847
429Sesja XXXVII z dnia 25 czerwca 2014 r.846
430[Brak tematu]840
431[Brak tematu]840
432Sesja XV z dnia 3 grudnia 2015 r.840
433Ankieta839
434[Brak tematu]837
435Sesja XXXIV z dnia 28 marca 2014 r.837
436[Brak tematu]836
437Zarządzenia836
438[Brak tematu]835
439[Brak tematu]834
440Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2018 roku834
441[Brak tematu]832
442Uchwały sesji XXXIV z 29 stycznia 2010r.829
443Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.828
444Alicja Barbara Szymajda827
445[Brak tematu]825
446[Brak tematu]823
447[Brak tematu]818
448[Brak tematu]817
449[Brak tematu]816
450[Brak tematu]816
451[Brak tematu]814
452Oświadczenie majątkowe za 2010r.814
453Sesja XIII z dnia 29 października 2015 r.814
454[Brak tematu]813
455[Brak tematu]812
456[Brak tematu]811
457[Brak tematu]810
458[Brak tematu]810
459PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.809
460Sesja nr XVI z dnia 29 grudnia 2015 r.809
461[Brak tematu]808
462[Brak tematu]807
463[Brak tematu]806
464[Brak tematu]805
465[Brak tematu]802
466Uchwały XIII Sesji - 28 grudnia 2007r.802
467[Brak tematu]801
468[Brak tematu]801
469[Brak tematu]800
470Uchwały 31.03.2011800
471[Brak tematu]798
472[Brak tematu]798
473[Brak tematu]797
474GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH - ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ -WYJAZD KALINY NA FESTIWAL DO MACEDONII796
475Sesja XXXV z dnia 23 kwietnia 2014 roku794
476[Brak tematu]791
477[Brak tematu]790
478[Brak tematu]788
479Oświadczenia za 2008r.788
480[Brak tematu]785
481 Zarządzenie Nr 90/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego.784
482[Brak tematu]783
483[Brak tematu]781
484[Brak tematu]780
485[Brak tematu]777
486Uchwała sesji XXXII z 16 grudnia 2009777
487[Brak tematu]776
488[Brak tematu]775
489[Brak tematu]774
490Sesja XVII Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016 roku774
491[Brak tematu]772
492[Brak tematu]770
493[Brak tematu]769
494[Brak tematu]769
495Zarządzenia 06.2010768
496[Brak tematu]767
497[Brak tematu]766
498Wybory 2011766
499[Brak tematu]764
500Sesja XXXVI z dnia 27 maja 2014 r.762
501Zarządzenia 05.2010761
502Wykaz lokali użytkowych położonych w Domaniewicach przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech dotychczasowemu najemcy759
503[Brak tematu]758
504sesja VII 28 czrewca 2011758
505Oświadczenie za 2011r.757
506Sesja XVII - 30 czerwca757
507[Brak tematu]755
508Sesja XXXIX z dnia 25 września 2014r753
509[Brak tematu]752
510[Brak tematu]752
511[Brak tematu]751
512Sesja XXXI z dnia 29 stycznia 2014 r.751
513Sesja XXXII z dnia 21 lutego 2014 r.751
514[Brak tematu]750
515[Brak tematu]748
516[Brak tematu]745
517Zarządzenia Wójta Gminy - wrzesień 2007745
518[Brak tematu]744
519[Brak tematu]744
520[Brak tematu]744
521XLII Sesja - 09 listopada741
522[Brak tematu]739
523[Brak tematu]739
524[Brak tematu]738
525Uchwała sesji XXX z 30 listopada 2009737
526[Brak tematu]736
527[Brak tematu]735
528[Brak tematu]735
529[Brak tematu]735
530[Brak tematu]734
531[Brak tematu]733
532[Brak tematu]733
533[Brak tematu]732
534Sesja XXXVIII z dnia 08 sierpnia 2014 r.729
535[Brak tematu]727
536[Brak tematu]727
537[Brak tematu]725
538Oświadczenia majątkowe za 2009 rok724
539XI Sesja 29.09.2011723
540[Brak tematu]722
541[Brak tematu]722
542Wybory - ogłoszenia. 721
543Oświadczenia majątkowe za 2010 rok718
544[Brak tematu]709
545Sprawozdawczość za 2011r.708
546[Brak tematu]707
547[Brak tematu]704
548Wójt Gminy704
549Sesja XVIII Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 roku703
550Rejestr umów Urzędu Gminy w Domaniewicach702
551Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.699
552Sprawozdawczość za 2012r.699
553[Brak tematu]698
554[Brak tematu]697
555[Brak tematu]694
556Uchwała z sesji XXIV z 30 czerwca 2009694
557zarządzenia 11.2010694
558[Brak tematu]690
559[Brak tematu]690
560[Brak tematu]690
561Oświadczenie za 2012r.690
562Uchwały 30.12.2010690
563[Brak tematu]688
564[Brak tematu]687
565Sesja XXVIII681
566Zarządzenia 07.2010r.680
567Uchwała sesji XXXI z 11 grudnia 2009677
568Uchwały 31.05.2011677
569[Brak tematu]676
570Oświadczenia majątkowe za 2009 rok - koniec kadencji671
571[Brak tematu]669
572[Brak tematu]669
573Sesja XL z dnia 4 listopada 2014 r.669
574Wzory druków i formularzy664
575[Brak tematu]662
576Kierownicy jed. org.660
577Zarządzenia 09.2010660
578Informacje657
579[Brak tematu]654
580[Brak tematu]652
581[Brak tematu]650
582Sesja II z dnia 9 grudnia 2014 r.650
583Uchwały sesji XXXIII z 29 grudnia 2009649
584[Brak tematu]648
585Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.648
586[Brak tematu]646
587[Brak tematu]644
588[Brak tematu]644
589Zarządzenia - sierpień 2011644
590Sesja XXIX643
591XV Sesja - 28 marca 2012643
592Pracownicy 2009642
593Uchwały sesji XXXVIII z 29 czerwca639
594[Brak tematu]638
595Oświadczenie majątkowe za 2010r.636
596Zarządzenia 04.2010634
597Zofia Sut 631
598[Brak tematu]630
599[Brak tematu]627
600Sesja XIX Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 roku627
601[Brak tematu]624
602Zarządzenia 03.2010623
603XIX Sesja - 14 września 2012r620
604Zarządzenia 08.2010r.620
605Uchwała z sesji XXVII z 31 lipca 2009618
606[Brak tematu]617
607[Brak tematu]616
608zarządzenia 10.2010616
609[Brak tematu]612
610[Brak tematu]610
611Zarządzenia 02.2010610
612IX Sesja - 19 sierpnia607
613Oświadczenie za 2012r.606
614Strategia rozwoju gminy.605
615Uchwały 28.12.2011603
616Sesja III z dnia 29 grudnia 2014 r.602
617[Brak tematu]599
618[Brak tematu]598
619[Brak tematu]596
620Ogłoszenia595
621Zarządzenia 06.2009593
622Sesja XX Rady Gminy Domaniewice z dnia 24 maja 2016 r.591
623Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym589
624Sesja XXI Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016r.586
625Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach584
626Uchwały XVII Sesji - 27 czerwca 580
627XLI Sesja580
628Oświadczenie za 2013r.577
629„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”576
630Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2014 - 2018574
631Zarządzenia - luty 2012566
632Zarządzenia 10.2011565
633Zarządzenia 12.2009563
634Zarządzenia 09.2009561
635sesja XIV561
636Sesja XXII Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 lipca 2016r.560
637Zarządzenia - styczeń 2012560
638Oświadczenia za 2013r.557
639[Brak tematu]556
640Oświadczenie za 2012r..555
641Oświadczenie za 2012r.551
642Oświadczenie za 2011r.545
643Oświadczenie za 2012r.537
644X Sesja - 31 sierpnia537
645Zarządzenia 08.2009537
646Zarządzenia 10.2009537
647Zarządzenia 07.2009531
648Zarządzenia 11.2009526
649Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji Rady Gminy 2010-2014519
650Oświadczenie za 2011r.517
651Sesja XXIII z dnia 30 sierpnia 2016 roku517
652Uchwały XVI Sesji - 18 maja514
653Oświadczenie za 2011r.511
654Oświadczenie za 2013r.506
655[Brak tematu]504
656Oświadczenia za 2014r.491
657Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z ponownym objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice489
658Oświadczenia za 2013r.484
659Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice za rok 2014.483
660Sesja XXIV z dnia 30 września 2016 r.481
661Oświadczenie za 2012r.477
662Sprawozdawczość za rok 2015475
663Sesja XXV z dnia 10 listopada 2016 r.471
664[Brak tematu]470
665Oświadczenie za 2011r.469
666Oświadczenie za 2011r.467
667Oświadczenie za 2014r.467
668Oświadczenie za 2013r.457
669Oświadczenie za 2013r.447
670Komisje Rady Gminy Domaniewice 2014 - 2018441
671ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Remont Świetlicy Wiejskiej w m. Reczyce” 441
672OGŁOSZENIE422
673Sesja XXVI z dnia 29 grudnia 2016 r.420
674Oświadczenia majątkowe417
675Oświadczenie za 2014r.412
676OSTRZEŻENIE NR 44403
677OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce.402
678Oświadczenie za 2014r.386
679Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z podbudową373
680Oświadczenie za 2014r.371
681Sesja XXVII Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2017 roku366
682Sesja XXVIII Rady Gminy z dnia 3 marca 2017 roku352
683XXXIX sesja346
684Oświadczenia majątkowe za rok 2015.337
685Oświadczenia majątkowe za rok 2015.324
686Ogłoszenie315
687OGŁOSZENIE313
688Sesja XXIX Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 roku280
689Sesja XXX Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 roku275
690Oświadczenia majątkowe za rok 2015.266
691Oświadczenia majątkowe za rok 2015.265
692Ogłoszenia264
693Oświadczenia majątkowe za rok 2015.257
694Sesja XXXI Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 roku241
695Sesja XXXII Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku238
696Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych. Deklaracje na podatek od środków transportowych 2018238
697Sprawozdawczość za rok 2016230
698OSTRZEŻENIE Nr 62224
699Sesja XXXIII Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 roku223
700KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1218
701Oświadczenia majątkowe za rok 2015.218
702Oświadczenia majątkowe 2016206
703Sesja XXXIV Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 roku203
704[Brak tematu]196
705Ochrona ludności - informator189
706Sprawozdawczość za rok 2017178
707Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.171
708Strategia rozwoju gminy.169
709Oświadczenia majątkowe za rok 2016.165
710Oświadczenia majątkowe za rok 2016.160
711Sesja XXXV Rady Gminy z dnia 21 września 2017153
712Oświadczenia majątkowe za rok 2016.152
713Oświadczenia majątkowe za rok 2016.143
714Sesja XXXVI Rady Gminy z dnia 16 listopada 2017141
715Sesja XXXVII Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2017r.138
716 Zmiana Ostrzeżenia Nr 6137
717Studium uwarunkowań.122
718Sesja XXXVIII Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r.116
719Oświadczenia majątkowe za rok 2016.104
720Sesja XXXIX Rady Gminy z dnia z dnia 23 stycznia 2018 r.61
721Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1043
722Inwestycje celu publicznego37
723Sesja sesja XLI Rady Gminy z dnia 5 kwietnia 2018 r.26
724Sesja sesja XL Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 r.21
725O D P A D Y.19
726Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. 18
727Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1717
728Zawiadomienie12
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1626165 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij