Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Gmina Domaniewice
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Zapytanie o cenę:83421
2Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2013r.” 81863
3Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2013”81759
4Zapytanie ofertowe na: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2013 roku81587
5ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację projektu \\75973
6Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2014”71978
7Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2014r.” 71897
8Zapytanie ofertowe na: „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2014 roku”71897
9Zapytanie ofertowe na: 70574
10ZAPYTANIE OFERTOWE NA REWITALIZACĘ CENTRUM MIEJSCOWOŚCI STRONIEWICE68585
11Zapytanie ofertowe na: 49135
12ZAPYTANIE OFERTOWE na „Termomodernizację budynku OSP w Sapach”25412
13Zobacz co piszą o Gminie Domaniewice na portalu PolskaNiezwykla.pl20070
14Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2011 roku.20030
15Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Głowno-Łowicz19662
16Obwieszczenie Czatolin19581
17Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego19377
18Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego19321
19Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia i wystąpienu do organów współdziałajacych19301
20Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 201219136
21Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach19126
22Wójt Gminy Domaniewice informuje, że od dnia 9 lipca 2012 r.18906
23[Brak tematu]18869
24[Brak tematu]18844
25Ogłoszenie - głośna próba syren alarmowych18822
26PRZYSTANEK happy bus 201218794
27OGŁOSZENIE 18732
28OBWIESZCZENIE z dnia 12.10.2012r. w sprawie: 1. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. 2. Prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice.18641
29Informacja o programie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w latach 2014 - 202018591
30Zaproszenie18459
31Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 18012
32Wyłączania naziemnej telewizji analogowej17989
33Wykaz osób które otrzymały nagrody w 2013 roku17778
34Gospodarka odpadami.17704
35 Zaproszenie na zbiórkę krwi17652
36Ogłoszenie o zatrudnieniu17558
37Zaproszenie na zbiórkę krwi 14.07.2013 r.17137
38POSTANOWIENIE 16989
39O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu16951
40Opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku 16771
41O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu16659
42GMINA DOMANIEWICE OGŁASZA rokowania na sprzedaż mienia ruchomego16530
43Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i15967
44Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych15694
45Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku15664
46OGŁOSZENIE Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:15401
47ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 maja 2014 r. 15286
48Ogłoszenie15100
49Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2016 – 2017 roku14919
50Informacja14844
51Sprzedaż nieruchomości w Reczycach i Skaratkach - 15 maja 2012r.14629
52Sprzedaż nieruchomości w Domaniewicach, Reczycach i Skaratkach pod Rogóźno14539
53Łódzka Kolej Aglomeracyjna13851
54sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach13786
55Ośrodek Zdrowia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!13725
56Informacja13708
57Podatki 2015r.13445
58Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i13319
59Domaniewice zapraszają do biegania13213
60V Sesja Rady Gminy13179
61Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.13150
62„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone, na okres 21 dni, nastepujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice: 1. wykaz niezabudowanych nieruchomości położon13104
63RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 201513041
64sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach.13012
65Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice12996
66Aktualizacja planów gospodarowania wodami12941
67 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach12331
68Festyn Ludowy12298
69Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 7 marca 2014 r.12202
70INFORMACJA12139
71Zarządzenie Nr 30/14 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 15 maja 2014 r.11925
72WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach, Lisiewicach Małych i Lisiewicach Dużych11849
73Informacja11791
74IV NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach11687
75III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach11678
76Informacja11505
77Ogłoszenie11481
78OGŁOSZENIE11330
79Informacja11317
80Obwieszczenie11227
81OGŁOSZENIE11210
82WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza V nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach11124
83WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza II nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice11123
84Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach11119
85Apel11078
86Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Domaniewice do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju10945
87Łowicka Grupa Rybacka prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania, tj. lata 2014 – 2020.10931
88INFORMACJA - W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –susza, została wszczęta procedura związana z szacowaniem strat w uprawach rolnych – łąki i pastwiska i uruchamiania pomocy w formie kredytu preferencyjnego10916
89Zawiadomienie10916
90Ogłoszenie10789
91Ogłoszenie w sprawie zmiany planu10533
92Wójt Gminy Domaniewice ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice10235
93„Przebudowa drogi w miejscowości Strzebieszew oraz w miejscowości Skaratki pod Rogóźno na terenie gminy Domaniewice”10125
94Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice10071
95Projekt uchwały9991
96Urząd Gminy w Domaniewicach9932
97informacja9921
98Informacja9908
99[Brak tematu]9903
100ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY9671
101Informacja - projekt9664
102Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice9471
103Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Domaniewice 9362
104Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Reczyce 9334
105NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 9319
106Rejestru, ewidencje, archiwa9310
107OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice 9065
108Obwieszczenie Czatolin8679
109Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom8570
110Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych8563
111„Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna”8483
112„Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”8378
113„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”8296
114Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”. 8190
115Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach8143
116WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.8088
117ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania8078
118[Brak tematu]8042
119Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice7947
120Informacja7944
121Wykaz7922
122 „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 20 marca 2015r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat”.7871
123Obwieszczenie7817
124Obwieszczenie7764
125[Brak tematu]7700
126Nabór na stanowisko d/s gospodarki komunalnej i nwestycji7561
127NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej7443
128Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych7414
129Informacja7358
130Informacja7208
131Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice - ul. Leśna7146
132OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice7068
133VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich7031
134Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku7010
135Informacja6750
136INFORMACJA6605
137Wyniki otwartego konkursu ofert.6595
138[Brak tematu]6582
139[Brak tematu]6371
140INFORMACJA DLA WŁASCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA6275
141Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego6160
142Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 5891
143Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny.5886
144Wójt Gminy Domaniewice oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Domaniewicach serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,5859
145Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego5848
146Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice5766
147Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Kopalnie Surowców Mineralnych \\\\5729
148P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Domaniewice 12.10.20125583
149Plany zagospodarowania przestrzennego 5397
150INFORMACJA O WYNIKU NABORU 5314
151Obowiązukące uchwały5256
152Komunikaty PIORIN5250
153 INFORMACJA O WYNIKU PONOWNEGO NABORU kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami, mienia gminy i dróg w Urzędzie Gminy w Domaniewicach5211
154DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5202
155DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 5168
156ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 5041
157Informacja dotyczaca zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium RP5000
158„Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 21.03.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, położonych w D4960
159Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 4793
160Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny4755
161Postanowienie 4752
162HARMONOGRAM 2014 r GMINA DOMANIEWICE4709
163[Brak tematu]4616
164OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających4589
165Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka nr 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice4549
166Statut Gminy4506
167Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.4473
168Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 4419
169Informacja4112
170OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice.4101
171Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.4075
172Deklaracje na podatek w 2014r,4007
173ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE3996
174Ołoszenie3859
175Nabór 20123816
176Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2015 r3769
177Wykaz osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.3705
178Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice.3696
179Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice 3682
180Ogłoszenie3652
181Ogłoszenia3639
182Środowisko3617
183Elektroniczna skrzynka podawcza3603
184Ogłoszenie.3585
185Stawki podatku za 2014r.3553
186Ogłoszenie3542
187Jednostki administracji pomocniczej3484
188Jednostki organizacyjne gminy3457
189Konsultacje projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 3381
190Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ, model 12048A3304
191„Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2020”.3295
192Wynik naboru3239
193OBWIESZCZENIE3237
194KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WET.3227
195POSTANOWIENIE3225
196Ogłoszenie3191
197WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza III nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice3151
198Opis kompetencji stanowisk3143
199[Brak tematu]3127
200Nabór na wolne stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach3097
201WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 3094
202Wynik naboru na wolne stanowisko3041
203Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.2962
204[Brak tematu]2950
205[Brak tematu]2892
206Zarządzenie2826
207Wynik naboru na wolne stanowisko2799
208Rada Gminy2770
209Struktura organizacyjna2737
210Informacja o wyniku naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach2727
211Wójt Gminy Domaniewice ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice2685
212Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice2558
213Wójt Gminy Domaniewice ogłasza I NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3, 1605/4 i 1605/92553
214Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku2545
215Uchwały2545
216Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2492
217[Brak tematu]2439
218OBWIESZCZENIE2414
219I N F O R M A C J A2407
220INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO2358
221Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice, wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Skaratki 44a, 99-434 Domaniewice 2305
222Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach 2291
223PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.- aktualizacja I 2246
224„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”2246
225Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej2227
226[Brak tematu]2222
227ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania 2206
228ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH2187
229INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach2185
230[Brak tematu]2181
231DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICE2172
232Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym2158
233OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 322140
234II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 657/1, położonej w miejscowości Skaratki, gmina Domaniewice2099
235OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 342092
236„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)2084
237Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2016 r2074
238Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.2056
239[Brak tematu]2041
240[Brak tematu]2038
241 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.1997
242Sprawozdanie za 2007r.1950
243O B W I E S Z C Z E N I A1916
244Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)1914
245WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.1914
246[Brak tematu]1843
247Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym1843
248[Brak tematu]1826
249Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy1819
250KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 41813
251Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2010 - 20141797
252KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 21796
253[Brak tematu]1792
254[Brak tematu]1786
255KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 421753
256INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pomocnicze-pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1745
257Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach, ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice 1743
258[Brak tematu]1736
259Deklaracje i stawki podatku na 2016r.1723
260INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach1722
261Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej1719
262Sprawozdanie za 2008 rok1693
263[Brak tematu]1668
264Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 20171617
265Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach1575
266Dostawa paliw1573
267[Brak tematu]1572
268I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 612/2, położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina Domaniewice1547
269II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 1533
270Ogłoszenie1518
271500+1501
272[Brak tematu]1494
273Remont sali widowiskowej GOK w Domaniewicach1491
274Sprawozdawczość za 2010r.1459
275Sprawozdawczość za 2009r.1445
276[Brak tematu]1421
277Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)1414
278Informacje1391
279Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawienia1330
280Oświadczenia majątkowe za 2010 rok1327
281Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcom1309
282[Brak tematu]1307
283Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 i 2018r.1302
284[Brak tematu]1290
285Informacja1290
286Wybory - ogłoszenia.1270
287Sesja XXIV z dnia 27 marca 2013r.1267
288Sesja XXIII z dnia 29 stycznia 2013r.1262
289Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice 1262
290Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg III)1249
291Oświadczenie majatkowe złożone przez radnych w zwiazku z zakończeniem kadencji1218
292Sesja XXVI z dnia 27 czerwca 2013r.1205
293Sesja XXV z dnia 28 maja 2013 r.1161
294UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY DOMANIEWICE - NAWOŻENIE I PLANTOWANIE POSPÓŁKI W ILOŚCI 6000 TON1160
295Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice1138
296XVIII Sesja – 26 lipca 2012r.1127
297Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw kasy oraz księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Domaniewicach1120
298Sesja XXIX z dnia 18 listopada 2013r.1117
299Sesja XXVII z dnia 30 sierpnia 2013 roku1109
300Sesja XXVIII z dnia 19 września 2013 r.1105
301[Brak tematu]1095
302[Brak tematu]1075
303Sesja XXII z dnia 28 grudnia 2012r.1066
304XXII Sesja Rady Gminy.1047
305[Brak tematu]1037
306Przetarg na opał1033
307XIX Sesja – 14 września 2012r.1023
308XX Sesja Rady Gminy - 22 października 2012 r 1018
309Sesja IV z dnia 27 stycznia 2015 r.1014
310Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2013r.1012
311XXV Sesja Rady Gminy.1009
312[Brak tematu]1006
313Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina Domaniewice1005
314WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcy988
315Sesja VI z dnia 26 marca 2015 r.985
316XXI Sesja Rady Gminy - 23 listopada 2012 r982
317Sprawozdawczość za rok 2013 i 2014.973
318Sesja V z dnia 24 lutego 2015 r.972
319Zarządzenia967
320Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy w Domaniewicach964
321[Brak tematu]950
322[Brak tematu]943
323Zarządzenia939
324[Brak tematu]936
325Deklaracje i stawki podatku na 2017r.936
326[Brak tematu]934
327Sesja VIII z dnia 28 maja 2015 r.933
328[Brak tematu]932
329[Brak tematu]932
330[Brak tematu]932
331[Brak tematu]925
332 OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE 2016r.923
333[Brak tematu]921
334[Brak tematu]917
335[Brak tematu]910
336[Brak tematu]904
337Uchwały896
338Uchwały 23.02.2011896
339[Brak tematu]894
340Zarządzenie893
341Sesja IX z dnia 23 czerwca 2015 r.892
342[Brak tematu]890
343[Brak tematu]889
344[Brak tematu]888
345[Brak tematu]888
346Zarządzenia885
347Sesja VII z dnia 30 kwietnia 2015 r.884
348Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4884
349[Brak tematu]881
350[Brak tematu]881
351[Brak tematu]880
352XX Sesja – 22 październik 2012r.878
353Sesja X z dnia 9 lipca 2015 r.875
354[Brak tematu]873
355[Brak tematu]872
356[Brak tematu]872
357Zarządzenia871
358[Brak tematu]868
359[Brak tematu]864
360[Brak tematu]862
361[Brak tematu]862
362Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów862
363[Brak tematu]860
364[Brak tematu]860
365[Brak tematu]859
366[Brak tematu]857
367[Brak tematu]856
368[Brak tematu]855
369[Brak tematu]853
370[Brak tematu]853
371[Brak tematu]852
372[Brak tematu]851
373[Brak tematu]850
374[Brak tematu]850
375[Brak tematu]848
376XXISesja – 23 listopada 2012r.846
377[Brak tematu]844
378[Brak tematu]842
379[Brak tematu]841
380[Brak tematu]841
381Sesja XI z dnia 10 września 2015 r.841
382[Brak tematu]840
383[Brak tematu]839
384[Brak tematu]839
385[Brak tematu]838
386Uchwały838
387[Brak tematu]837
388[Brak tematu]837
389[Brak tematu]836
390Oświadczenia majątkowe za 2010 rok836
391Sesję Rady Gminy XXXVII836
392Oświadczenie majatkowe złożone w zwiazku z zakończeniem kadencji835
393[Brak tematu]833
394[Brak tematu]832
395[Brak tematu]829
396[Brak tematu]829
397[Brak tematu]829
398Uchwały829
399Zarządzenia828
400[Brak tematu]827
401[Brak tematu]823
402[Brak tematu]822
403[Brak tematu]821
404[Brak tematu]821
405[Brak tematu]819
406[Brak tematu]819
407Sesja XIV z dnia 20 listopada 2015 r.817
408Ankieta815
409[Brak tematu]814
410[Brak tematu]814
411[Brak tematu]814
412[Brak tematu]813
413ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 811
414[Brak tematu]810
415zarządzenia 12.2010810
416[Brak tematu]809
417[Brak tematu]809
418[Brak tematu]809
419Uchwały sesji XXXV z 2 marca 2010r.809
420[Brak tematu]808
421Oświadczenie za 2010r.808
422Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech 805
423[Brak tematu]802
424[Brak tematu]802
425Komunikat798
426Wybory do PE 2014796
427[Brak tematu]795
428[Brak tematu]793
429[Brak tematu]793
430[Brak tematu]793
431[Brak tematu]792
432Sesja XXXVII z dnia 25 czerwca 2014 r.792
433[Brak tematu]791
434[Brak tematu]789
435[Brak tematu]789
436Zarządzenia789
437[Brak tematu]786
438Alicja Barbara Szymajda783
439Oświadczenie majątkowe za 2010r.783
440Sesja XII z dnia 17 września 2015 r.783
441[Brak tematu]782
442Sesja XXXIV z dnia 28 marca 2014 r.781
443[Brak tematu]778
444[Brak tematu]778
445[Brak tematu]777
446[Brak tematu]773
447[Brak tematu]769
448[Brak tematu]768
449[Brak tematu]767
450[Brak tematu]767
451[Brak tematu]767
452[Brak tematu]766
453[Brak tematu]764
454[Brak tematu]764
455[Brak tematu]764
456[Brak tematu]763
457[Brak tematu]763
458Uchwały sesji XXXIV z 29 stycznia 2010r.763
459[Brak tematu]760
460Oświadczenia za 2008r.759
461[Brak tematu]756
462Uchwały XIII Sesji - 28 grudnia 2007r.756
463[Brak tematu]755
464Uchwały 31.03.2011753
465[Brak tematu]751
466[Brak tematu]751
467Sesja XV z dnia 3 grudnia 2015 r.750
468Wybory 2011750
469[Brak tematu]748
470[Brak tematu]747
471[Brak tematu]745
472[Brak tematu]743
473Sesja XIII z dnia 29 października 2015 r.741
474Sesja XXXV z dnia 23 kwietnia 2014 roku741
475[Brak tematu]740
476[Brak tematu]739
477[Brak tematu]737
478Uchwała sesji XXXII z 16 grudnia 2009736
479[Brak tematu]735
480[Brak tematu]731
481[Brak tematu]731
482[Brak tematu]730
483[Brak tematu]730
484[Brak tematu]729
485Sesja nr XVI z dnia 29 grudnia 2015 r.728
486[Brak tematu]727
487[Brak tematu]724
488sesja VII 28 czrewca 2011724
489[Brak tematu]720
490[Brak tematu]720
491Zarządzenia 05.2010720
492Sesja XVII - 30 czerwca719
493[Brak tematu]718
494[Brak tematu]715
495Oświadczenie za 2011r.714
496Zarządzenia 06.2010713
497[Brak tematu]711
498Sesja XXXVI z dnia 27 maja 2014 r.711
499[Brak tematu]710
500[Brak tematu]709
501XLII Sesja - 09 listopada708
502Zarządzenia Wójta Gminy - wrzesień 2007706
503[Brak tematu]705
504Sesja XXXII z dnia 21 lutego 2014 r.704
505[Brak tematu]703
506[Brak tematu]703
507[Brak tematu]702
508Uchwała sesji XXX z 30 listopada 2009702
509[Brak tematu]701
510[Brak tematu]697
511[Brak tematu]697
512[Brak tematu]696
513[Brak tematu]695
514[Brak tematu]695
515[Brak tematu]694
516Sesja XXXI z dnia 29 stycznia 2014 r.694
517[Brak tematu]693
518[Brak tematu]692
519[Brak tematu]692
520Oświadczenia majątkowe za 2009 rok689
521XI Sesja 29.09.2011689
522[Brak tematu]688
523[Brak tematu]687
524[Brak tematu]687
525Sesja XXXIX z dnia 25 września 2014r687
526[Brak tematu]686
527[Brak tematu]685
528Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.685
529Sesja XVII Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016 roku679
530[Brak tematu]674
531Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice674
532[Brak tematu]670
533[Brak tematu]670
534Wójt Gminy669
535Sesja XXXVIII z dnia 08 sierpnia 2014 r.668
536OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice667
537Oświadczenia majątkowe za 2010 rok667
538[Brak tematu]665
539[Brak tematu]664
540[Brak tematu]664
541Uchwała z sesji XXIV z 30 czerwca 2009664
542[Brak tematu]663
543PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.663
544[Brak tematu]656
545[Brak tematu]655
546[Brak tematu]655
547Oświadczenie za 2012r.652
548Sesja XXVIII649
549[Brak tematu]648
550zarządzenia 11.2010648
551[Brak tematu]644
552Uchwały 30.12.2010642
553[Brak tematu]641
554[Brak tematu]641
555Sprawozdawczość za 2011r.641
556Uchwały 31.05.2011639
557Wybory - ogłoszenia. 639
558Zarządzenia 07.2010r.639
559Sprawozdawczość za 2012r.637
560Oświadczenia majątkowe za 2009 rok - koniec kadencji635
561[Brak tematu]634
562[Brak tematu]632
563Uchwała sesji XXXI z 11 grudnia 2009632
564[Brak tematu]627
565Kierownicy jed. org.627
566[Brak tematu]625
567[Brak tematu]623
568[Brak tematu]621
569Sesja XL z dnia 4 listopada 2014 r.621
570Zarządzenia 09.2010617
571[Brak tematu]616
572O B W I E S Z C Z E N I A 616
573[Brak tematu]614
574Uchwały sesji XXXIII z 29 grudnia 2009613
575Zarządzenia - sierpień 2011611
576[Brak tematu]606
577Informacje606
578Sesja XXIX606
579Uchwały sesji XXXVIII z 29 czerwca606
580Oświadczenie majątkowe za 2010r.603
581[Brak tematu]602
582[Brak tematu]601
583Sesja II z dnia 9 grudnia 2014 r.601
584Zofia Sut 601
585 Zarządzenie Nr 90/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze województwa łódzkiego.600
586Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.599
587Zarządzenia 04.2010599
588Sesja XVIII Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 roku598
589[Brak tematu]597
590[Brak tematu]597
591Pracownicy 2009592
592[Brak tematu]591
593Zarządzenia 08.2010r.590
594XV Sesja - 28 marca 2012586
595XIX Sesja - 14 września 2012r584
596Zarządzenia 03.2010582
597zarządzenia 10.2010581
598[Brak tematu]580
599[Brak tematu]579
600[Brak tematu]577
601GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH - ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ -WYJAZD KALINY NA FESTIWAL DO MACEDONII573
602[Brak tematu]572
603Zarządzenia 02.2010571
604Zarządzenia 06.2009571
605Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2018 roku570
606IX Sesja - 19 sierpnia570
607Uchwały 28.12.2011568
608Oświadczenie za 2012r.567
609Uchwała z sesji XXVII z 31 lipca 2009565
610[Brak tematu]560
611[Brak tematu]558
612Sesja III z dnia 29 grudnia 2014 r.555
613[Brak tematu]554
614XLI Sesja546
615Ogłoszenia544
616Uchwały XVII Sesji - 27 czerwca 536
617Sesja XIX Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 roku533
618Oświadczenie za 2013r.530
619Rejestr umów Urzędu Gminy w Domaniewicach528
620Zarządzenia 12.2009528
621Zarządzenia - luty 2012527
622[Brak tematu]526
623Zarządzenia 09.2009526
624Zarządzenia 10.2011525
625Zarządzenia - styczeń 2012524
626Oświadczenia majatkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice w zwiazku z rozpoczęciem kadencji na lata 2014 - 2018521
627Oświadczenia za 2013r.519
628Zarządzenia 08.2009516
629Wykaz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce, gmina Domaniewice przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym515
630Oświadczenie za 2012r..513
631sesja XIV508
632Oświadczenie za 2012r.507
633Sesja XX Rady Gminy Domaniewice z dnia 24 maja 2016 r.505
634Zarządzenia 10.2009505
635Zarządzenia 07.2009502
636Zarządzenia 11.2009501
637Sesja XXI Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016r.499
638Oświadczenie za 2012r.495
639Oświadczenie za 2011r.494
640X Sesja - 31 sierpnia493
641Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji Rady Gminy 2010-2014484
642Wzory druków i formularzy483
643Oświadczenie za 2011r.479
644Oświadczenie za 2013r.474
645Uchwały XVI Sesji - 18 maja472
646[Brak tematu]469
647Sesja XXII Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 lipca 2016r.469
648Strategia rozwoju gminy.468
649Oświadczenie za 2011r.464
650Oświadczenia za 2014r.456
651Oświadczenia za 2013r.449
652Oświadczenie za 2012r.446
653[Brak tematu]444
654Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych Rady Gminy Domaniewice za rok 2014.444
655Oświadczenie majątkowe złożone w zwiazku z ponownym objęciem funkcji Wójta Gminy Domaniewice439
656Oświadczenie za 2011r.436
657Oświadczenie za 2011r.436
658„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”434
659Sesja XXIII z dnia 30 sierpnia 2016 roku431
660Oświadczenie za 2014r.421
661Oświadczenie za 2013r.417
662Oświadczenie za 2013r.411
663Sprawozdawczość za rok 2015411
664Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym409
665Sesja XXIV z dnia 30 września 2016 r.399
666Komisje Rady Gminy Domaniewice 2014 - 2018398
667Oświadczenie za 2014r.371
668Oświadczenia majątkowe365
669Sesja XXV z dnia 10 listopada 2016 r.362
670Oświadczenie za 2014r.354
671Oświadczenie za 2014r.338
672XXXIX sesja330
673Sesja XXVI z dnia 29 grudnia 2016 r.327
674Oświadczenia majątkowe za rok 2015.297
675Sesja XXVII Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2017 roku294
676Oświadczenia majątkowe za rok 2015.281
677Sesja XXVIII Rady Gminy z dnia 3 marca 2017 roku265
678OSTRZEŻENIE NR 44246
679Oświadczenia majątkowe za rok 2015.229
680Oświadczenia majątkowe za rok 2015.225
681Oświadczenia majątkowe za rok 2015.219
682Sesja XXIX Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 roku217
683Sesja XXX Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 roku213
684OGŁOSZENIE191
685Oświadczenia majątkowe za rok 2015.182
686Wykaz lokali użytkowych położonych w Domaniewicach przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech dotychczasowemu najemcy180
687OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce.176
688Sesja XXXI Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 roku173
689Sesja XXXII Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku173
690Sprawozdawczość za rok 2016172
691Sesja XXXIII Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 roku161
692Oświadczenia majątkowe 2016149
693Sesja XXXIV Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 roku132
694Sprawozdawczość za rok 2017120
695Oświadczenia majątkowe za rok 2016.104
696Oświadczenia majątkowe za rok 2016.101
697Oświadczenia majątkowe za rok 2016.94
698Sesja XXXV Rady Gminy z dnia 21 września 201792
699Oświadczenia majątkowe za rok 2016.90
700OGŁOSZENIE85
701OGŁOSZENIE83
702Sesja XXXVI Rady Gminy z dnia 16 listopada 201780
703KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 178
704OSTRZEŻENIE Nr 6275
705Sesja XXXVII Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2017r.73
706Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych. Deklaracje na podatek od środków transportowych 201867
707Oświadczenia majątkowe za rok 2016.61
708Sesja XXXVIII Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r.53
709[Brak tematu]49
710Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.41
711Ogłoszenia37
712Ochrona ludności - informator26
713Sesja XXXIX Rady Gminy z dnia z dnia 23 stycznia 2018 r.17
714Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.15
715Strategia rozwoju gminy.10
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1549055 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij