Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - obowiązujących na 2017 rok
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl
Ostatnio dodane (modyfikowane) wiadomości dla
Gmina Domaniewice

 
[Z dzisiaj] [Z ost. tygodnia] [Z ost. miesiąca] [Ost. 50 wpisów]
Ostatnie 50 wpisów
Lp. Wiadomość Autor Data
1Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych. Deklaracje na podatek od środków transportowych 2018Dróżka Justyna2018-01-18
15:21:06
2[Brak tematu]Dróżka Justyna2018-01-18
08:39:57
3Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówJarosław Czubiak2018-01-12
13:58:45
4Rejestr umów Urzędu Gminy w DomaniewicachJarosław Czubiak2018-01-11
10:31:24
5Sesja XXXVIII Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r.Jarosław Czubiak2018-01-09
09:13:12
6OGŁOSZENIEJarosław Czubiak2018-01-08
18:05:18
7ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Dróżka Justyna2017-12-27
22:13:55
8OSTRZEŻENIE Nr 62Jarosław Czubiak2017-12-21
10:16:39
9KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1Dróżka Justyna2017-12-18
13:19:13
10Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 i 2018r.Jarosław Czubiak2017-12-14
11:51:48
11Sesja XXXVII Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2017r.Jarosław Czubiak2017-12-12
10:54:09
12Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2018 rokuBeata Kapusta2017-12-07
15:29:11
13Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. DomaniewiceDróżka Justyna2017-11-30
15:25:51
14Sesja XXXVI Rady Gminy z dnia 16 listopada 2017Jarosław Czubiak2017-11-28
10:19:17
15OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce.Dróżka Justyna2017-11-21
12:41:03
16OGŁOSZENIEJarosław Czubiak2017-11-17
13:06:18
17Wykaz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce, gmina Domaniewice przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowymBeata Kapusta2017-11-17
11:50:21
18KomunikatJarosław Czubiak2017-11-17
10:52:22
19Sesja XXXV Rady Gminy z dnia 21 września 2017Jarosław Czubiak2017-11-07
09:59:56
20Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina DomaniewiceBeata Kapusta2017-10-10
09:26:06
21Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4Beata Kapusta2017-10-05
15:53:14
22Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw kasy oraz księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy w DomaniewicachDróżka Justyna2017-10-04
12:24:15
23Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech Beata Kapusta2017-09-29
13:40:05
24OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy DomaniewiceBeata Kapusta2017-09-28
13:43:14
25Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg III)Beata Kapusta2017-09-22
14:56:49
26Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice Beata Kapusta2017-09-19
13:37:29
27Sesja XXXIV Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 rokuJarosław Czubiak2017-09-12
10:14:37
28Oświadczenia majątkowe za rok 2016.Jarosław Czubiak2017-09-12
09:30:19
29Oświadczenia majątkowe za rok 2016.Jarosław Czubiak2017-09-05
10:01:35
30OgłoszenieJarosław Czubiak2017-09-01
22:44:29
31WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcyJarosław Czubiak2017-09-01
22:15:04
32Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)Beata Kapusta2017-08-31
12:08:51
33Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2017Jarosław Czubiak2017-08-24
12:23:47
34Sesja XXXIII Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 rokuJarosław Czubiak2017-08-11
10:24:35
35Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiejBeata Kapusta2017-08-11
10:19:30
36OSTRZEŻENIE NR 44Dróżka Justyna2017-08-10
13:46:24
37KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 42Beata Kapusta2017-08-09
15:05:31
38KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 4Beata Kapusta2017-08-04
07:44:47
39KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 2Beata Kapusta2017-08-02
11:33:58
40Sprawozdawczość za rok 2017Beata Kapusta2017-08-02
10:14:32
41Sesja XXXII Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 rokuJarosław Czubiak2017-07-28
07:00:25
42Sesja XXXI Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 rokuJarosław Czubiak2017-07-28
06:47:33
43O B W I E S Z C Z E N I AJarosław Czubiak2017-07-24
17:53:01
44II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach oznaczonych jako działki nr 1605/3 i 1605/4 Beata Kapusta2017-07-21
14:55:24
45Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)Beata Kapusta2017-07-21
14:48:33
46I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice, oznaczonej jako działka nr 612/2, położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina DomaniewiceBeata Kapusta2017-07-20
14:48:30
47Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcomBeata Kapusta2017-07-19
13:16:32
48Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawieniaBeata Kapusta2017-07-17
07:34:11
49ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIEJarosław Czubiak2017-07-12
18:15:49
50OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 34Beata Kapusta2017-07-10
12:03:28
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1521106 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij