Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl
Ostatnio dodane (modyfikowane) wiadomości dla
Gmina Domaniewice

 
[Z dzisiaj] [Z ost. tygodnia] [Z ost. miesiąca] [Ost. 50 wpisów]
Ostatnie 50 wpisów
Lp. Wiadomość Autor Data
1Inwestycje celu publicznegoJarosław Czubiak2018-06-15
15:24:15
2ZarządzenieJarosław Czubiak2018-06-15
11:22:07
3Zapytanie ofertoweJarosław Czubiak2018-06-14
13:46:39
4Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.Jarosław Czubiak2018-06-12
10:26:33
5Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.Jarosław Czubiak2018-06-12
10:24:56
6Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.Jarosław Czubiak2018-06-12
10:20:34
7Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.Jarosław Czubiak2018-06-12
10:14:52
8Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.Jarosław Czubiak2018-06-12
10:13:31
9Oświadczenia majątkowe za rok 2017r.Jarosław Czubiak2018-06-12
10:11:50
10ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w SkaratkachDróżka Justyna2018-06-11
12:45:51
11Sesja XLII Rady Gminy z dnia 24 maja 2018rJarosław Czubiak2018-06-05
09:48:26
12Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19Dróżka Justyna2018-06-01
10:29:06
13Przebudowa drogi i skrzyżowania na terenie gminy DomaniewiceDróżka Justyna2018-05-30
11:53:20
14ZawiadomienieDróżka Justyna2018-05-24
14:54:31
15Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17Dróżka Justyna2018-05-17
11:08:13
16O D P A D Y.Jarosław Czubiak2018-05-08
15:33:00
17Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 i 2018r.Jarosław Czubiak2018-04-30
09:20:50
18Sesja sesja XL Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 r.Jarosław Czubiak2018-04-26
07:50:41
19Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Dróżka Justyna2018-04-25
14:20:09
20Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z podbudowąDróżka Justyna2018-04-25
11:34:48
21Sesja sesja XLI Rady Gminy z dnia 5 kwietnia 2018 r.Jarosław Czubiak2018-04-17
14:02:51
22Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10Dróżka Justyna2018-04-16
11:29:10
23Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w DomaniewicachBeata Kapusta2018-04-13
13:11:56
24ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Dróżka Justyna2018-03-27
09:57:34
25OgłoszenieJarosław Czubiak2018-03-14
14:14:08
26Studium uwarunkowań.Jarosław Czubiak2018-03-13
09:18:42
27ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Remont Świetlicy Wiejskiej w m. Reczyce” Beata Kapusta2018-03-12
12:27:32
28 Zmiana Ostrzeżenia Nr 6Dróżka Justyna2018-03-02
15:18:24
29Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.Jarosław Czubiak2018-02-20
10:24:14
30Strategia rozwoju gminy.Jarosław Czubiak2018-02-20
09:41:57
31OGŁOSZENIEJarosław Czubiak2018-02-12
14:21:20
32Sesja XXXIX Rady Gminy z dnia z dnia 23 stycznia 2018 r.Jarosław Czubiak2018-02-06
11:22:44
33Ochrona ludności - informatorJarosław Czubiak2018-02-06
11:03:40
34OgłoszeniaJarosław Czubiak2018-02-06
09:23:10
35Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.Beata Kapusta2018-02-02
15:16:17
36Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.Jarosław Czubiak2018-01-26
09:37:45
37Wykaz lokali użytkowych położonych w Domaniewicach przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech dotychczasowemu najemcyBeata Kapusta2018-01-24
13:35:48
38Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych. Deklaracje na podatek od środków transportowych 2018Dróżka Justyna2018-01-18
15:21:06
39[Brak tematu]Dróżka Justyna2018-01-18
08:39:57
40Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówJarosław Czubiak2018-01-12
13:58:45
41Rejestr umów Urzędu Gminy w DomaniewicachJarosław Czubiak2018-01-11
10:31:24
42Sesja XXXVIII Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r.Jarosław Czubiak2018-01-09
09:13:12
43OGŁOSZENIEJarosław Czubiak2018-01-08
18:05:18
44OSTRZEŻENIE Nr 62Jarosław Czubiak2017-12-21
10:16:39
45KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1Dróżka Justyna2017-12-18
13:19:13
46Sesja XXXVII Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2017r.Jarosław Czubiak2017-12-12
10:54:09
47Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2018 rokuBeata Kapusta2017-12-07
15:29:11
48Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. DomaniewiceDróżka Justyna2017-11-30
15:25:51
49Sesja XXXVI Rady Gminy z dnia 16 listopada 2017Jarosław Czubiak2017-11-28
10:19:17
50OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce.Dróżka Justyna2017-11-21
12:41:03
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1644742 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij