Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl / Rejestry, ewidencje. archiwa
  Rejestru, ewidencje, archiwaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Rejestry i ewidencje udostępniane na wniosek pisemny lub ustny:

   

   

  Nazwa rejestru lub ewidencji

   

  Wydział, stanowisko prowadzące rejestr  lub ewidencję

   

  Rejestr zarządzeń Wójta Gminy

  Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych -pok. nr 8

   

  Rejestr uchwały Rady Gminy

  Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – pok. nr 8

   

  Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i inwestycji – pok. nr 12

   

  Rejestr gruntów komunalnych

  Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami – pok. nr 1

   

  Ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza

  Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i inwestycji

   

  Rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

  Samodzielne stanowisko ds. spraw społecznych i działalności gospodarczej – pok. nr 12

   

   

   

  Rejestry i ewidencje udostępniane na pisemny lub ustny wniosek strony postępowania:

   

   

  Nazwa rejestru lub ewidencji

   

   

  Wydział, stanowisko prowadzące rejestr lub ewidencję

  Rejestr wydanych zaświadczeń o dochodowości

  Referat Finansów – pok. nr 2

  Rejestr wydanych zaświadczeń o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych

  Referat Finansów – pok. nr 2

   

  Rejestr umów

  Referat Finansów – pok. nr 2

   

  Rejestr zezwoleń (decyzji o cofnięciu) na sprzedaż napojów alkoholowych

  Samodzielne stanowisko ds. spraw społecznych i działalności gospodarczej – pok. nr 12

   

  Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych

  Urząd Stanu Cywilnego – pok. nr 1

   

  Ewidencja ludności

  Urząd Stanu Cywilnego – pok. nr 1

   

   

  Archiwa:

   I. Archiwum zakładowe;

   II. Archiwum Urzędu Stanu Cywilneg

  Urząd Stanu Cywilnego wydaje odpisy skrócone i zupene akt stanu cywilnego oraz zaświadczenia

  1. o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku;

  2. o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

  Odpisy i zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, mażonka lub przestawiciela ustawowego.

  Odpisy i zaświadczenia, o których mowa w pkt 1 wydaje sie także na wniosek innych osób niż w/w, które wykażą interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny,

  Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

   

   

  Dodany 2004-07-13 10:55:41 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 9511
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2010-12-08 14:51:35               Historia zmian [7]
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1708822 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij