Menu Przedmiotowe
Programy
domaniewice.bipst.pl / Zagospodarowanie przestrzenne / Ogłoszenia
  OłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice i Skaratki. (28 KB)

   

  Uchwała Nr XIX/107/16 Rady gminy DOMANIEWICE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice i Skaratki (64 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-05-10 13:11:24 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 2415
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-05-10 13:11:24               Historia zmian
  Publikacja 2016-05-10 13:11:41
  Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Reczyce Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

  Ogłoszenie

  Wójta Gminy Domaniewice

   

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment wsi Reczyce

   

              Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaniewice Uchwały Nr IX/52/11 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Zmiana dotyczy rozszerzenia terenu eksploatacji kopalin istniejącego zakładu górniczego na terenie Reczyc-Góry do granicy z wsią Domaniewice. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice w terminie do dnia 8 października 2011r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Dodany 2011-09-09 11:23:27 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 7896
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-09 11:27:08               Historia zmian [1]
  Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Domaniewice Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

   

   

  Ogłoszenie

  Wójta Gminy Domaniewice

   

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki (na fragmencie obszaru wsi Domaniewice)

              Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaniewice Uchwały Nr IX/53/11 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki (na fragmencie obszaru wsi Domaniewice). Zmiana planu dotyczy rozszerzenia funkcji użytkowych budynków o warsztat samochodowy w terenach produkcyjnych położonych w rejonie kotłowni osiedlowej. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice w terminie do dnia 8 października 2011r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

   

  Dodany 2011-09-09 11:20:45 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 7910
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-09-09 11:25:10               Historia zmian [1]
  Ogłoszenie w sprawie zmiany planuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

    Ogłoszenie i obwieszczenie 

  Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmentów obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki (na fragmencie wsi Krępa) (34 KB)

  Dodany 2004-09-22 14:20:08 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 9098
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-03-24 13:48:47               Historia zmian [4]
  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice. (412 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-05 13:45:01 przez Małgorzata Trojanowska         Wyświetlony: 2663
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-05 13:45:01               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-05 13:45:53
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1379614 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij