Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl / Gospodarka nieruchomościami / Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 30 lipca 2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniewicach został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1201 położonej w obrębie Domaniewice , będącej własnością Gminy Domaniewice.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-07-30 14:12:27 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 103
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-30 14:12:27               Historia zmian
  Publikacja 2018-07-30 14:13:58
  „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 20 marca 2015r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat”.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 20 marca 2015r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat”.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-20 13:00:04 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 8945
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-20 13:00:04               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-20 13:00:17
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice informuje,

  iż w dniu 09 czerwca 2015 r.,

  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Domaniewicach, stanowiących własność Gminy Domaniewice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-09 14:11:15 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 8429
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-09 14:11:15               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-04 16:23:07
  „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 21.03.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, położonych w DWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 21.03.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, położonych w Domaniewicach, ul. Główna 9 (Ośrodek Zdrowia): lokal na parterze o pow. 70,2 m2, składający się z 3 pomieszczeń. ” (40 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-21 15:29:05 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 6042
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-21 15:29:05               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-21 15:29:27
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 23.06.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości, stanowiące własność Gminy Domaniewice: 1) nieruchomość położona w Domaniewicach (działka nr 1606/19)przeznaczona do sprzedaży w drodze bez przetargu na rzecz jej użytkownika wieczystego, 2) nieruchomość położona w Reczycach (działka nr 549) przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-06-23 13:52:35 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5192
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-23 13:52:35               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-23 13:52:46
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 02.09.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w Domaniewicach (działka nr 473/4 i 473/6) przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu.".

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-02 13:24:58 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4746
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-02 13:24:58               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-02 13:25:14
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 21.09.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bez przetargu.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-21 10:56:25 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 4630
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-21 10:56:25               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-21 10:57:33
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 10 listopada 2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych położonych w obrębie Domaniewice przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcom oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych
  w obrębie Lisiewice na okres do trzech lat dotychczasowym dzierżawcom ”.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-11-10 15:44:02 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 4254
  Autor dokumentu: Agata Wodzyńska
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-10 15:44:02               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-10 15:45:14
  Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 16 lutego 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Domaniewicach, Skaratkach i Lisiewicach Dużych.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-16 15:37:49 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 3575
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-16 15:37:49               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-16 15:38:30
  Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 16 maja 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniewicach został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 568, położonej w obrębie Lisiewice, będącej własnością Gminy Domaniewice.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-16 14:24:46 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 2887
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-16 14:24:46               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-16 14:25:08
  Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawieniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz nieruchomości - działka nr 685/1 obręb Skaratki, będącej własnością Gminy Domaniewice przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat dotychczasowemu dzierżawcy (407 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-17 07:34:11 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 2399
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-17 07:34:11               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-17 07:35:11
  Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcomWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat dotychczasowym najemcom (687 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-19 13:16:32 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 2380
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-19 13:16:32               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-19 13:21:35
  WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, oznaczonej jako działka nr 687, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do lat trzech dotychczasowemu dzierżawcy (390 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-01 22:15:04 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 2059
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-01 22:15:04               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-01 22:15:38
  Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech (573 KB)

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-29 13:40:05 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 1882
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-29 13:40:05               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-29 13:40:36
  Wykaz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce, gmina Domaniewice przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowymWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce, gmina Domaniewice przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym (565 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-17 11:50:21 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 1587
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-17 11:50:21               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-17 11:50:44
  Wykaz lokali użytkowych położonych w Domaniewicach przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech dotychczasowemu najemcyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz lokali użytkowych położonych w Domaniewicach przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech dotychczasowemu najemcy (471 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-01-24 13:35:48 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 1238
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-24 13:35:48               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-24 13:36:13
  Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej do lat trzech (431 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-28 11:35:42 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 292
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-28 11:35:42               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-28 11:36:06
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1708822 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij