Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - obowiązujących na 2017 rok
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl / Tablica ogłoszeń / DECYZJE ŚRODOWISKOWE
  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Budowa obiektów inwentarskich na terenie istniejącej fermy drobiu. (187 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania zawiadamiam że na wniosek z dnia 01.12.2017(data wpływu 06.12.2017)Pani Lidii Kaczmarek – Jagiełlo reprezentującej Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratk (868 KB)

   

  Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 po rozpatrzeniu wniosku p. Łukasz Kostrzewy reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Emilię Krystek Dyrektora Biura Projektów Ekologicznych EkoProjekt z dnia 08.08.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew, gm. Domaniewice (87 KB)

   

  Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew (13 KB)

   

  Urząd Gminy w Domaniewicach informuje , iż RDOŚ w Łodzi wydał postanowienie Nr WOOŚ-I.4242.143.2016.MPw.8 z dnia 27 stycznia 2017 r o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew ”. (30 KB)

   

  Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia przebudowa lini 110kV (414 KB)

   

  DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działce nr ewid. 220/1 w obrębie Strzebieszew, gm. Domaniewice. (145 KB)

   

  DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew II wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działce nr ewid. 220/1,83/1 i 109 w obrębie Strzebieszew, gm. Domaniewice. (159 KB)

   

  DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - Określam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 277 obręb Strzebieszew, (247 KB)

   

  POSTANOWIENIE W sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. (122 KB)

   

  POSTANOWIENIE W sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. (121 KB)

   

  „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (76 KB)

   

  „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (77 KB)

   

  „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (32 KB)

   

  na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (31 KB)

   

  w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 277 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice.” (30 KB)

   

  DECYZJA Odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „na eksploatacji kopaliny – piasków i piasków ze żwirem , ze złoża „RECZYCE ”V położonego na gruntach w miejscowości Reczyce – działki 451/1 , 452 ,454 , 455 ,458 – obręb 5 Reczyce gm. Domaniewice powiat łowicki , woj .łódzkie (56 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Eksploatacji kopaliny –piasków i piasków ze żwirem ze złoża „RECZYCE V” położonego na gruntach w miejscowości Reczyce działki nr 451/1 ,452 ,454, 455,458 . (54 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (60 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (61 KB)

   

  Postanowienie na Budowie obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na terenie istniejącej fermy drobiu nr ew. działki 805 obręb Skaratki, gmina Domaniewice. (66 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2obręb Strzebieszew ”. (54 KB)

   

  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice.” (62 KB)

   

  Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” (30 KB)

   

  Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” (30 KB)

   

  Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” (30 KB)

   

  Postanowienie polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice. (67 KB)

   

  P O S T A N O W I E N I E NR 1/2016 - p o s t a n a w i a m Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice. (182 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania (38 KB)

  Dodany 2016-04-07 13:28:34 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 2101
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-27 22:13:55               Historia zmian [19]
  Publikacja 2016-04-07 13:29:03
  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA DZIAŁKI NR EW. 413 OBRĘB KRĘPA GMINA DOMANIEWICE (192 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-05 12:50:33 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 2066
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-05 12:50:33               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-05 12:51:03
  POSTANOWIENIEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - „Wykorzystaniu infrastruktury stacji demontażu pojazdów na potrzeby prowadzenia miejsca przetwarzania pojazdów ciężarowych nr ew. działki 413 obręb Krępa gm. Domaniewice”. (104 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”. (38 KB)

   

  Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki. (148 KB)

   

  Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki. (147 KB)

   

  Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki (222 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykorzystaniu infrastruktury stacji demontażu pojazdów na potrzeby prowadzenia miejsca przetwarzania pojazdów ciężarowych nr ew. działki 413 obręb Krępa gm. Domaniewice”. (38 KB)

   

  Zgodnie z art. 10§ 1 KPA informuję , iż organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (80 KB)

   

  Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuję , iż organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (80 KB)

   

  Zgodnie z art. 10§ 1 KPA informuję , iż organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (80 KB)

   

  O B W I E S Z C Z E N I E O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI INFORMACJI O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA - przedmiotem decyzji jest wydanie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (65 KB)

   

  O B W I E S Z C Z E N I E O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI INFORMACJI O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA - przedmiotem decyzji jest wydanie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (65 KB)

   

  O B W I E S Z C Z E N I E O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI INFORMACJI O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA -  przedmiotem decyzji jest wydanie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (65 KB)

   

  Zawiadamiam że w dniu 29.09.2015 został złożony wniosek inwestora – Gmina Domaniewice i zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej we wsi Skaratki nr działki ewidencyjnej 724 gmina Domaniewice. (47 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z dnia 10.05.2003 r z późniejszymi zm. / oraz art. 61 KPA (198 KB)

   

  P O S T A N O W I E N I E NR 6/2015 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (262 KB)

   

  Wójt Gminy Domaniewice postanawia podjąć, zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na ––„Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną ,drogową – budowlana z ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki . (38 KB)

  Dodany 2015-07-15 11:51:56 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 3120
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-01 09:44:18               Historia zmian [12]
  Publikacja 2015-07-15 11:53:37
  Postanowienie Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie o wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działkach nr : 1739 i 1740 w miejscowości Domaniewice gm. Domaniewice (35 KB)

   

  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji. (91 KB)

   

  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (233 KB)

   

  Decyzja - po rozpatrzeniu wniosku OSMAN TRADING Sp z o.o. Krępa 69 , 99- 434 Domaniewice p o s t a n a w i a m umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (43 KB)

   

  Postanowienie 0 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Postanawiam" Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I" wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną, drogową - budowlaną i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1146 i 942, obręb geodezyjny Skaratki (84 KB)

   

  Postanowienie 0 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Postanawiam: Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną, drogową - budowlaną i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1146 i 942, obręb geodezyjny Skaratki (84 KB)

   

  Postanowienie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Postanawiam: Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki IlI" wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną, drogową - budowlaną i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1146 i 942, obręb geodezyjny Skaratki (84 KB)

   

  Postanowienie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki (34 KB)

   

  Postanowienie dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki (34 KB)

   

  Postanowienie dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratk (34 KB)

   

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (72 KB)

   

   

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (72 KB)

   

   

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice. (72 KB)

   

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zespołu inwentarskiego hodowli bydła mlecznego na dz. nr 989/10,985/3 i 574 w miejscowości Krępa, gmina Domaniewice, powiat łowick, województwo łódzkie„ (32 KB)

   

   

  D e c y z j a Na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) p o s t a n a w i a m umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory z zapleczem biurowo (43 KB)

   

   

  P O S T A N O W I E N I E NR 6/2014 po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Gawlika, „Elektrownie Wiatrowe" Gawlik Spółka Cywilna z siedzibą w Łowiczu i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (225 KB)

   

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - na wniosek z dnia 10.12.2014 Sylwester Imiołek Krepa 56 , 99 – 434 Domaniewice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory z zapleczem biurowo – socjalnym o obsadzie maksymalnej 500 DJP na działce nr 989/10 w miejscowości Krępa, gmina Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie, w obszarze istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 989/10,985/3 i 574„ (227 KB)

   

   

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie generatora energii wiatrowej o mocy 1,25 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działkach o numerach ewidencyjnych 1735 ,1736 ,1737 , w miejscowości Domaniewice, gm. Domaniewice, ". (56 KB)

   

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) (239 KB)

   

   

  Postanowienie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (208 KB) 

  Dodany 2014-08-13 14:42:16 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4636
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-18 13:25:31               Historia zmian [10]
  Publikacja 2014-08-13 14:42:21
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29.05.2014 r. złożony w dniu 29.05.2014 r., uzupełniony 18.06.2014 r. przez Daftcode spółka z o.o., ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa (84 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-06-25 15:57:57 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4482
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-25 15:57:57               Historia zmian
  Publikacja 2014-06-25 15:58:02
  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, Zawiadamiam że na wniosek z dnia 10.02.2014/data wpływu 17.02.2014/ Kopalni Surowców Mineralnych KOSMIN Sp z. o.o. Dział Geologiczno – Górniczy ul. Maratońska 96 ,94 – 007 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia 30.09.2009 znak :GKP /7620/2/08/09 (224 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania. Zawiadamiam że na wniosek z dnia 10.02.2014/data wpływu 17.02.2014/ Kopalni Surowców Mineralnych KOSMIN Sp z. o.o. Dział Geologiczno – Górniczy ul. Maratońska 96 ,94 – 007 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia 14.02.2012r znak GKP 6220.1.2011/2012 (225 KB)

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania. Zawiadamiam że na wniosek z dnia 10.02.2014/data wpływu 17.02.2014/ Kopalni Surowców Mineralnych KOSMIN Sp z. o.o. Dział Geologiczno – Górniczy ul. Maratońska 96 ,94 – 007 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody z dnia 16.04.2013r. znak GKP 6220.1.2013 (224 KB)

   

  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 413 położonej we wsi Krępa, gmina Domaniewice. (210 KB)

   

  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" (186 KB)

   

  INFORMACJA dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" (242 KB) 

   

  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - Planowane przedsięwzięcie obejmuje odbudowę uszkodzonego obiektu mostowego nad rzeką Kalinówką w ciągu drogi powiatowej nr 2745E relacji Domaniewice-Skaratki. (197 KB)

  Dodany 2013-10-05 07:55:39 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5098
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-14 14:01:06               Historia zmian [5]
  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastruktura techniczną przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej nr ew. 413 w obrębie Krępa gmina Domaniewice. (53 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-08-01 13:24:48 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4936
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-08-01 13:24:48               Historia zmian
  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (132 KB)

  Planowane rozszerzenie zakresu przestrzennego przedsięwzięcia dotyczy trzech ob¬szarów: (163 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-19 12:53:20 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5061
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-19 12:53:20               Historia zmian
  P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Domaniewice 12.10.2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012 Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (124 KB) 

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-10-17 17:19:02 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5478
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-17 17:19:02               Historia zmian
  Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Domaniewice 06.06.2012r.

   

  Wójt Gminy Domaniewice 

  GKP 6220.2.2012

   

   

  DECYZJA

   

  Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 72 ust.1 pkt. 1 art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art.82 oraz art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), a także § 3 ust. 1 pkt. 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pauliny i Łukasza małż. Kostrzewa, zam. Strzebieszew 6, 99-434 Domaniewice i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

   określam


  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice

   

  DECYZJA GKP 6220.2.2012 w sprawie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika (293 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-06-09 06:31:39 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5661
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-06-09 06:31:39               Historia zmian
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  GKP.6220.2.2012.

   

   

  Domaniewice 14.02.2012r.

   

   

   

  OBWIESZCZENIE

   

   

  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

   

  Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego      (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam że na wniosek z dnia 13.02.2012r. wniesiony w dniu 13.02.2012 r. złożony przez Państwo Paulina i Łukasz Kostrzewa zam. Strzebieszew 6 , 99 – 434 Domaniewice  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 468 w m. Strzebieszew , gmina Domaniewice , powiat łowicki , województwo łódzkie”

  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

  Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Domaniewice ul. Główna 2, pokój 12, 99- 434 Domaniewice , w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

  Zgodnie z art. 51 ust .l pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001- POŚ oraz § 3 ust. 1 pkt. 102 - "chów lub hodowla zwierząt inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt.51 w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP inwentarza" Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zapytaniu o potrzebie oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25 , 90 – 113 Łódź i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Podrzeczna 24 ,99 – 400 Łowicz i uzgodnieniu z tymi organami.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

  Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § l doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

  Informacja na temat wniosku i innych dokumentów załączonych znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Domaniewice. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 800_1500

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaniewice www.domaniewice.bipst.pl  , wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Domaniewice ul. Główna 2, tablica ogłoszeń wsi Strzebieszew.

   Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (95 KB)

   

  Dodany 2012-02-16 11:22:10 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 5777
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-07 10:28:49               Historia zmian [1]
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Kopalnie Surowców Mineralnych \\Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" sp.z.o.o (117 KB)

  Charakterystyka przedsięwzięcia (153 KB)

  Dodany 2012-02-16 11:24:30 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 5623
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-16 11:26:21               Historia zmian [1]
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1520725 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij