Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - obowiązujących na 2017 rok
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o przetargach 2017
  Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.8.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr 571197-N-2017 z dnia 2017.08.11 (486 KB)

   

  PZ.271.8.2017 - SIWZ Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (719 KB)

   

  PZ.271.8.2017 - Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (16753 KB)

   

  PZ.271.8.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (136 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-11 14:17:04 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 78
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-11 14:17:04               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-11 14:21:52
  Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.6.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (328 KB)

   

  PZ.271.6.2017 Informacja z otwarcia ofert (400 KB)

   

  PZ.271.6.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500003985-N-2017 z dnia 17.07.2017 (13 KB)

   

  PZ.271.6.2017 Modyfikacja nr 1 treści SIWZ (540 KB)

   

   

   

  W związku z niezałączeniem jednego załącznika do Dokumentacji projektowej – PZ.271.6.2017 –Zał. nr 9 do SIWZ poniżej zamieszczamy brakujący dokument tj. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót instalacji zewn. kanalizacji sanit. ze szczelnym zbiornikiem ścieków, instal. wewn. wod-kan i cw.

  Brakujący dokument do PZ.271.6.2017 zał. nr 9 SIWZ z dnia 14.07.2017 r. STiOR Inst. WOD-KAN (1961 KB)

   

   

  PZ.271.6.2017 Ogłoszenie nr 551461-N-2017 z dnia 2017.07.14 (484 KB)

   

  PZ.271.6.2017 - SIWZ Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (714 KB)

   

  PZ.271.6.2017 - Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (15034 KB)

   

  PZ.271.6.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (81 KB)

  Dodany 2017-07-14 14:28:56 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 359
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-11 10:19:30               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-07-14 14:29:08
  Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.5.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (361 KB)

   

  Informacja z otwarcia ofert PZ.271.5.2017 (331 KB)

   

  PZ.271.5.2017 Ogłoszenie nr 538488-N-2017 z dnia 2017.06.23 (486 KB)

   

  PZ.271.5.2017 - SIWZ - Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa. (722 KB)

   

  PZ.271.5.2017 - Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (5136 KB)

   

  PZ.271.5.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (81 KB)

  Dodany 2017-06-23 15:19:28 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 557
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-21 14:48:33               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-06-23 15:20:26
  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.- aktualizacja I Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.-aktualizacja II (323 KB)

   

  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.-aktualizacja I (324 KB)

   

  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. (292 KB)

  Dodany 2017-05-22 09:52:11 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 889
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-10 11:57:53               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-05-22 09:52:17
  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.3.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (320 KB)

   

  PZ.271.3.2017 Informacja z otwarcja ofert (319 KB)

   

  Odpowiedź na pytanie do SIWZ PZ.271.3.2017 (176 KB)

   

  Ogłoszenie nr 525653-N-2017 z dnia 2017-06-06 (407 KB)

   

  PZ.271.3.2017-SIWZ-„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (718 KB)

   

  Załacznik nr 9 do SIWZ -Dokumentacja projektowa PZ.271.3.2017 (5917 KB)

   

  PZ.271.3.2017- Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (79 KB)

  Dodany 2017-06-06 13:05:56 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 728
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-05 11:52:19               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-06-06 13:08:02
  Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.2.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (312 KB)

  PZ.271.2.2017 Informacja z otwarcja ofert (317 KB)

  PZ.271.2.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 91305 - 2017 z dnia 2017-06-01 (279 KB)

  PZ.271.2.2017 Modyfikacja nr 1 treści SIWZ (283 KB)

  PZ.271.2.2017 Zał nr 1 do SIWZ wersja edytowalna po Modyfikacji nr 1 treści SIWZ (44 KB)

  PZ.271.2.2017 Przedmiar (cz. Zał. nr 9 do SIWZ) po Modyfikacji nr 1 (264 KB)

   

  Ogłoszenie nr 513775-N-2017 z dnia 2017-05-23 (476 KB)

  PZ.271.2.2017 - SIWZ Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (720 KB)

  PZ.271.2.2017- Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (80 KB)

  Załacznik nr 9 do SIWZ -Dokumentacja projektowa PZ.271.2.2017 (3725 KB)

   

  Dodany 2017-05-23 13:03:08 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 868
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-23 08:49:53               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-05-23 13:04:45
  Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie nr 99830-2017 o udzieleniu zamówienia -postępowanie unieważnione (18 KB)

   

  PZ.271.4.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (267 KB)

   

  PZ.271.4.2017 Informacja z otwarcja ofert (304 KB)

   

  Ogłoszenie nr 527642-N-2017 z dnia 07.06.2017 r. -Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa. (407 KB)

   

  PZ.271.4.2017 - SIWZ - Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa. (722 KB)

   

  PZ.271.4.2017 - Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (5136 KB)

   

  PZ.271.4.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (80 KB)

   

  Dodany 2017-06-07 14:02:24 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 702
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-22 15:07:17               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-06-07 14:03:53
  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Ogłoszenie nr 92227-2017 o udzieleniu zamówienia -postępowanie unieważnione (379 KB)

   

  PZ.271.1.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (339 KB)

   

  Informacja z otwarcia ofert PZ.271.1.2017 (399 KB)

   

  Odpowiedzi na pytania do SIWZ PZ.271.1.2017 (290 KB)

   

  Ogłoszenie nr 509847-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. (486 KB)

   

  PZ.271.1.2017- Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (56 KB)

   

  PZ.271.1.2017-SIWZ-„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (718 KB)

   

  Załacznik nr 9 do SIWZ -Dokumentacja projektowa PZ.271.1.2017 (5917 KB)

   

  Dodany 2017-05-22 09:49:37 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 890
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-02 15:13:14               Historia zmian [7]
  Publikacja 2017-05-22 09:49:58
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1423743 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij