Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl / Budżet / Sprawozdawczość na rok bieżšcy
  Sprawozdawczość za rok 2018r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (199 KB)

   

  Informacja kwartalna udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku . (10 KB)

   

  Rb-NDS za I kwartal 2018 r - wykonanie budżetu (198 KB)

  Dodany 2018-07-11 10:32:27 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 35
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-31 09:04:15               Historia zmian [1]
  Publikacja 2018-07-31 09:04:19
  Sprawozdawczość za rok 2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja roczna dotycząca zobowiązań , udzielonych poręczeń oraz otrzymanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy Domaniewice za 2017 rok (28 KB)

   

  Rb-NDS za III kwartal 2017 r (174 KB)

  Rb-NDS za IV kwartał 2017 r (174 KB)

   

  Sprawozdanie z wykonaia budżetu za II kwartał 2017 roku (96 KB)

   

  Informacja o zobowiązaniach, poręczeniach i udzielonych dotacjach za 2016 rok (46 KB)

   

  Informacja kwartalna dotycząca zobowiązań oraz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku. (25 KB)

   

  Rb NDS za I kw. 2017 r. - wykonanie budżetu (171 KB)

  Dodany 2017-07-05 07:51:14 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 241
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-11 10:29:51               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-07-05 07:51:35
  Sprawozdawczość za rok 2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Sprawozdanie finansowe za rok 2016 (111 KB)

  RB NDS za za I kwartał 2016 r. (94 KB)

  RB NDS za za II kwartał 2016 r. (94 KB)

  RB NDS za za III kwartał 2016 r. (94 KB)

  RB NDS za za IV kwartał 2016 r. (94 KB)

  Dodany 2017-03-13 13:12:22 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 292
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-05 10:02:02               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-03-13 13:13:11
  Sprawozdawczość za rok 2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOMANIEWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 roku (196 KB)

   

  Spraw finansowe za rok 2015. (292 KB)

   

  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2015 ROKU. (238 KB)

   

  Załączniki 1-6 do SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2015 ROKU. (87 KB)

  Dodany 2016-06-28 10:08:49 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 537
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-28 10:09:13               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-28 10:09:18
  Sprawozdawczość za rok 2013 i 2014.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Sprawozdanie Wójta Gminy Domaniewice z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Domaniewice za 2014 rok Budżet Gminy Domaniewice za 2014 rok wykonany został następująco: (1105 KB)

   

  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOMANIEWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 roku (186 KB)

   

  Sprawozdanie finansowe za rok 2014. (296 KB)

   

    SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROK . (431 KB)

   

  WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROK. (419 KB)

   

  WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROK . (431 KB)

   

  STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH (162 KB)

   

  WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROKU . (150 KB)

   

  WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROKU. (126 KB)

   

  Dodany 2014-05-29 12:27:48 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1101
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-28 10:02:47               Historia zmian [4]
  Publikacja 2014-05-29 12:28:15
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2012r. (67 KB)

  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Domaniewice za 2010 rok (378 KB)

  Załącznik nr 1 (250 KB)

  Załącznik nr 2 (569 KB)

  Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2011 roku (318 KB)

  Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 (1466 KB)

  Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 (3142 KB)

  Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2011 (471 KB)

  Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 (354 KB)

  Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2011 (573 KB)

  Dodany 2004-04-23 15:24:37 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 2561
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-05-30 12:14:47               Historia zmian [8]
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1710004 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij