Pytanie w sprawie wiadomości nr 2382
Od:
Twój adres e-mail:
Do: Dróżka Justyna [ugdomaniewice@wp.pl]
Treść pytania: