Konsultacje projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012

Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 27 października 2011r. w sprawie konsultacji pojektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Domniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytu publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok (209 KB)

Projekt uchwały na 2012 rok (788 KB)

Informacja o wyniku konsultacji (169 KB)

Dodany 2011-11-02 11:23:37 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2025