WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  

Dodany 2012-10-29 21:13:20 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2094