Deklaracje na podatek w 2014r,

UCHWAŁA Nr XXI/ 120 /12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice

Uchwała Nr XXI /118 /12 Rady Gminy Domaniewice z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice.

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Domaniewice z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Uchwała Nr XXI/119/12 Rady Gminy Domaniewice z dnia 23 listopada 2012 r.w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

INFORMACJA O GRUNTACH

Uchwała Nr XXI/123/12 Rady Gminy Domaniewice z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny

INFORMACJA O LASACH

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Dodany 2013-01-03 10:52:59 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2109