ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastruktura techniczną przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej nr ew. 413 w obrębie Krępa gmina Domaniewice.

Dodany 2013-08-01 13:24:48 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2148