Stawki podatku za 2014r.

 UCHWAŁA NR XXIX/174/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice.

UCHWAŁA NR XXIX/175/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice.

UCHWAŁA NR XXIX/176/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Dodany 2014-01-02 16:49:47 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2171