OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29.05.2014 r. złożony w dniu 29.05.2014 r., uzupełniony 18.06.2014 r. przez Daftcode spółka z o.o., ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

Dodany 2014-06-25 15:57:57 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2207