ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

 

GKP 6733.1.2014                                                                                                              

Domaniewice 18.12.2014

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z dnia 10.05.2003 r z późniejszymi zm. / oraz art. 61 KPA

Zawiadamiam

że w dniu 25.11.2014 r. zostało wszczęte na wniosek inwestora Gminy Łowicz ul. Długa 12, 99 – 400 Łowicz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Jamno i Dąbkowice Górne na nieruchomości położonej w obrębie Rogóźno Drugie na działce nr 279.

Wgląd do materiałów oraz informacja o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy Domaniewice ul. Główna 2, 99 – 434 Domaniewice pokój nr 12 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

W tym samym czasie o miejscu można składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania.

 

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

 

Dodany 2014-12-19 11:18:51 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2235