Wynik naboru

 

INFORMACJA

O WYNIKU KONKURSU

 

na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach

Informuję , iż procedura konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach została zakończona.

Na w/w stanowisko pracy została zatrudniona Pani Edyta Baleja.

Kandydatka spełniła wymagania formalne ustalone w ogłoszeniu o konkursie oraz uzyskała najwyższą ocenę i rekomendację Komisji Konkursowej.

 

Domaniewice, dn. 23.12.2015r. r.

 

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

Dodany 2015-12-29 10:45:02 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2336