Deklaracje i stawki podatku na 2016r.

 UCHWAŁA NR XIV/73/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice

 
Uchwała Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
 
 
Załącznik Nr 1 D do Uchwały Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
 
 
UCHWAŁA NR XIV/ 75 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 
 
Uchwała Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 
 
 
Uchwała Nr XXI/119/12 Rady Gminy Domaniewice z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny
 
 
Załącznik Nr 1 o Uchwały Nr XXI/119/12 Rady Gminy Domaniewice z dnia 23 listopada 2012r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/119 /12 Rady Gminy Domaniewice z dnia 23 listopada 2012 r. INFORMACJA O GRUNTACH
Dodany 2016-01-12 16:16:34 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2338