„Przebudowa drogi w miejscowości Strzebieszew oraz w miejscowości Skaratki pod Rogóźno na terenie gminy Domaniewice”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA z dnia 30.05 2016 r. do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 124858-2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

ZAŁĄCZNIK NR 9

Dodany 2016-05-17 14:51:26 przez Dróżka Justyna         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2375