INFORMACJA

Informujemy mieszkańców Gminy Domaniewice iż, zgodnie
z podjętą UCHWAŁĄ NR XX/115/16 Rady Gminy Domaniewice
z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Domaniewice, uległy zmianie stawki za wodę
i ścieki zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały.

 

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Taryfowe grupy odbiorców wody

Grupa I

Gospodarstwa domowe opomiarowane

Grupa II

Gospodarstwa domowe nieopomiarowane

Grupa III

Działalność gospodarcza

Cena za 1 m³ dostarczanej wody w wysokości :

Grupa odbiorców

Cena brutto w zł.

I

2,30

II

2,40

III

2,90

Taryfowe grupy odbiorców ścieków

 

Grupa I

Gospodarstwa domowe opomiarowane

Grupa II

Gospodarstwa domowe nieopomiarowane

Grupa III

Działalność gospodarcza

Cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków w wysokości :

Grupa odbiorców

Cena brutto w zł.

I

3,50

II

3,70

III

4,80

Miesięczna opłata abonamentowa – 1,00 zł. brutto.

 

Wójt Gminy Domaniewice

                                                                        Paweł Kwiatkowski

 

 

Dodany 2016-06-16 08:51:08 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2389