„Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pytania i odpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 150915 - 2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Dodany 2016-07-22 11:46:21 przez Dróżka Justyna         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2398