„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

MODYFIKACJA NR 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”

Pytania i odpowiedzi cz.2 „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”

Pytania i odpowiedzi „Kompleksowa termomodernizacjabudynku użyteczności publicznej - SzkołaPodstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 154833 - 2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załacznik nr 9

 

Dodany 2016-07-25 11:17:57 przez Dróżka Justyna         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2399