Remont sali widowiskowej GOK w Domaniewicach

ZAWIADOM|ENlE O WYBRZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej GOK

 

Kosztorys GOK

 

Projekt umowy

 

Załącznik nr 1 wzór oferty cenowej

Dodany 2016-08-05 14:28:26 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2400