Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach

Zawiadomienie o braku wyboru najkorzystniejszej oferty

Zmiana terminu składania ofert-zapytanie ofertowe wraz z zł nr 1 i 2

PPZ.271.5.2016 -Zapytanie ofertowe wraz z zał. nr 1 i 2

Zał. nr 3 Kosztorys ofertowy 

Zał. nr 4 Opis techniczny

Dodany 2016-09-30 13:03:31 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2409