Ogłoszenia

ZGŁOSZENIE UCZESTNISTWA W REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU

 

Informacje - „Unieszkodliwieniu z terenu Gminy Domaniewice odpadów zawierających azbest magazynowanych na posesjach, a ujawnionych i zinwentaryzowanych podczas inwentaryzacji w 2016 roku oraz odpadów zgłoszonych przez ich właścicieli, a powstałych do dnia 15 marca 2017 r. w ramach zinwentaryzowanych zasobów na poszczególnych posesjach”

Dodany 2017-03-07 08:16:19 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2431