OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice z dnia 28 kwietnia 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Uchwała Nr XXVIII/ 170 /17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 03 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki na fragmencie wsi Reczyce.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice o podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/107/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice i Skaratki.

 

Fragment rysunku obowiązującego planu miejscowego.

Dodany 2017-03-09 10:20:58 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2432