O B W I E S Z C Z E N I A

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - polegającej na budowie sieci wodociągowej.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, i Skaratki, na fragmencie wsi Domaniewice.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki na fragmencie wsi Reczyce.

Dodany 2017-05-11 13:06:35 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2450