Ogłoszenie-Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 16 maja 2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniewicach został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do trzech lat, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 568, położonej w obrębie Lisiewice, będącej własnością Gminy Domaniewice.

Dodany 2017-05-16 14:24:46 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2453