Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.

Ogłoszenie nr 99830-2017 o udzieleniu zamówienia -postępowanie unieważnione

 

PZ.271.4.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

PZ.271.4.2017 Informacja z otwarcja ofert

 

Ogłoszenie nr 527642-N-2017 z dnia 07.06.2017 r. -Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.

 

PZ.271.4.2017 - SIWZ - Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.

 

PZ.271.4.2017 - Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa

 

PZ.271.4.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

 

Dodany 2017-06-07 14:02:24 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2461