Wzory druków i formularzy

WNIOSEK o sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

WNIOSEK o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

 

WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego.

 

WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego.

 

WNIOSEK o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego.

 

W N I O S E K o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.

 

WNIOSEK O ZMIANĘ NAZWISKA/IMIENIA.

Dodany 2017-06-09 09:47:37 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2462