Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej

PZ.271.6.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

PZ.271.6.2017 Informacja z otwarcia ofert

 

PZ.271.6.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500003985-N-2017 z dnia 17.07.2017

 

PZ.271.6.2017 Modyfikacja nr 1 treści SIWZ

 

 

 

W związku z niezałączeniem jednego załącznika do Dokumentacji projektowej – PZ.271.6.2017 –Zał. nr 9 do SIWZ poniżej zamieszczamy brakujący dokument tj. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót instalacji zewn. kanalizacji sanit. ze szczelnym zbiornikiem ścieków, instal. wewn. wod-kan i cw.

Brakujący dokument do PZ.271.6.2017 zał. nr 9 SIWZ z dnia 14.07.2017 r. STiOR Inst. WOD-KAN

 

 

PZ.271.6.2017 Ogłoszenie nr 551461-N-2017 z dnia 2017.07.14

 

PZ.271.6.2017 - SIWZ Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej

 

PZ.271.6.2017 - Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa

 

PZ.271.6.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

Dodany 2017-07-14 14:28:56 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2510