OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice

UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GM. DOMANIEWICE

Projekt studium gmina Domaniewice

Prognoza wpływu na środowisko

Dodany 2017-09-28 13:43:14 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2595