Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych. Deklaracje na podatek od środków transportowych 2018

 Uchwała Nr XXXVI/209/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice

 

UCHWAŁA NR XXV/146/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice

 

UCHWAŁA NR XXV/147/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
 
 
 
Załącznik Nr 1 D do Uchwały Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
 
  
 
Uchwała Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 
 
 
Uchwała Nr XXI/119/12 Rady Gminy Domaniewice z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny
 
 
 
Załącznik Nr 1 o Uchwały Nr XXI/119/12 Rady Gminy Domaniewice z dnia 23 listopada 2012r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/119 /12 Rady Gminy Domaniewice z dnia 23 listopada 2012 r. INFORMACJA O GRUNTACH
 

 
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 
 
 
Załącznik DT 1/A do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

 

Dodany 2018-01-18 15:18:15 przez Dróżka Justyna         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2658