Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach

PZ.271.1.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PZ.271.1.2018 Informacja z otwarcia ofert

PZ.271.1.2018 Ogłoszenie o zamówieniu nr 530051-N-2018

PZ.271.1.2018 - SIWZ Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach

PZ.271.1.2018 Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa

PZ.271.1.2018 Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

Dodany 2018-03-12 15:24:04 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2671