O D P A D Y.

ZGŁOSZENIE UCZESTNISTWA W REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU

 

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia polegającego na: „Unieszkodliwieniu z terenu Gminy Domaniewice odpadów zawierających azbest magazynowanych na posesjach, a ujawnionych i zinwentaryzowanych podczas inwentaryzacji w 2016 roku oraz odpadów zgłoszonych przez ich właścicieli, a powstałych do dnia 31 kwietnia 2018 r. w ramach zinwentaryzowanych zasobów na poszczególnych posesjach”

Dodany 2018-05-08 15:33:00 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2680