Przebudowa drogi i skrzyżowania na terenie gminy Domaniewice

Zawiadomienie o unieważnieniu.

PZ.271.3.2018 Ogłoszenie o zamówieniu Nr 565757-N-2018 z dnia 2018-05-30 r.

PZ.271.3.2018 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PZ.271.3.2018 Załącznik Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 do SIWZ

PZ.271.3.2018 Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

OZ.271.3.2018 Załącznik Nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

PZ.271.3.2018 Załącznik Nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót

PZ.271.3.2018 Załącznik Nr 12 do SIWZ – Dokumentacja projektowa

PZ.271.3.2018 Informacja z otwarcia ofert

Dodany 2018-05-30 11:53:20 przez Dróżka Justyna         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2684